Textilní zkušební ústav, s.p.
Textilní zkušební ústav, s.p.

Textilní zkušební
ústavVaši kvalitu oceníme!

Česky
English
O nás   ■   Kontakty   ■   Certifikáty   ■   Často kladené dotazy
Vyhledat
Textilní zkušební ústav, s.p.
Václavská 6
658 41 Brno

e-mail: info@tzu.cz
tel.: +420 543 426 711
fax: +420 543 426 742

Semináře na rok 2016

Nejbližší připravované školení pro Vás je: 14. 9. 2016 Nové požadavky normy ISO 9001 15. 9. 2016 Nové požadavky normy ISO 14001 22. 9. 2016 Výběr potahové a technické textilie 5. 10. 2016 Výběr potahové a technické textilie - pokračování

Hledáme nové kolegy/ kolegyně.

Hledáme nové kolegy/ kolegyně. Přidáte se k nám?

Historie budov na Václavské ulici č. 6

Zajímáte se o historii Brna? Pokud ano, tak je zde pro Vás připraven článek o velmi zajímavé historii budovy ve které sídlíme.

Výstražné vesty

TZÚ reaguje na desinformace v médiích okolo výstražných vest a přináší Vám vysvětlení!

Nové Nařízení o osobních ochranných prostředcích

Oznamujeme výrobcům, dovozcům a distributorům osobních ochranných prostředků, že vstoupilo v platnost nové Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/425 ze dne 9. března 2016, o osobních ochranných prostředcích a o zrušení Směrnice Rady č. 89/686/EHS. Nařízení již bylo také vyhlášeno v Úředním věstníku Evropské unie. V účinnost vstoupí 24 měsíců po vstoupení v platnost a poté bude závazné pro všechny členské státy EU. Na rozdíl od Směrnice o OOP 89/686/EEC není nutné nové nařízení implementovat do národního práva, nařízení je přímo aplikovatelné v jednotlivých členských státech EU. Stávající Směrnice č. 89/686/EHS, o OOP se zruší s účinností ode dne 21. dubna 2018.

Nové zkoušky pro outdoorové výrobky

Outdoor je zobecnělý název, který se používá pro výrobky určené k volnočasovým aktivitám. Jsou na ně kladeny větší nároky než na tradiční vycházkové oděvy a proto výrobci hledí na kvalitu jak materiálů tak i na zpracování. Často proto výrobky podrobují testům, aby si ověřili jejich vlastnosti objektivně.

Katalog vzdělávání TZÚ

Centrum dalšího vzdělávání připravilo komplexní přehledový katalog vzdělávacích aktivit, který může sloužit jak pro výběr konkrétního kurzu, tak i jako inspirace pro personalisty při přípravě kurzu na míru.

Katalog vzdělávání pro oblast profesionálního praní a čištění naleznete ZDE.

Katalog vzdělávání pro oblast textilu naleznete ZDE.

Katalog vzdělávání pro oblast systémů řízení kvality ZDE.

Nařízení EP o značení textilních vláken

Od 8. května 2012 je v platnosti nové Nařízení EU pro označování textilních výrobků. Toto Nařízení Evropského parlamentu a Komise do jisté míry ovlivní naši národní legislativu. Více informací a celé znění celého dokumentu naleznete v tomto příspěvku.

Textilie pro zdravotnictví a sociální služby

Čeští experti v evropské pracovní skupině „Textilie ve zdravotnictví“ (CEN/TC 248/WG 16) úspěšně zrevidovali technickou specifikaci „Textilie pro zdravotnictví a sociální služby“. Skupinu zabývající se tímto projektem vedl RNDr. Pavel Malčík z Textilního zkušebního ústavu (TZÚ).

Výstava NA HRANĚ v Moravské galerii v Brně

Zveme všechny příznivce módy do Moravské galerie v Brně na výstavu nonkonformního oděvu 80. let s názvem: Na hraně. Oděvní koncepty Milana Knížáka, Liběny Rochové a Michala Švarce v 80. letech

Advan2tex on-line – zajímavé informace o textilu

V loňském roce jsme společně s rumunským koordinátorem vytvořili v rámci projektu Advan2tex – 2014-1-RO01-KA2022909 soubor 7 modulů zaměřených na další profesní vzdělávání pracovníků v oboru. Od 14. března budou moduly otevřené a můžete si je sami nastudovat a pročíst.

Testovali jsme toaletní papír

Nejen textil zkoušíme u nás v laboratoři. Testovali jsme už i toaletní papír. Ale i na tak běžnou věc se dá jít vědecky :-)

Značení textilu

Časopis dTest č.2-2016 nás informuje o textilních etiketách a co vše jejich prostřednictvím výrobci sdělují spotřebitelům.

Stále více firem v Česku chce od prádelen kompletní servis prádla

Stále více firem a institucí v Česku chce po prádelnách nejen prát, ale i kompletní servis a pronájem prádla, aby se o oděvy zaměstnanců, ručníky či ložní prádlo vůbec nemusely starat. Díky tomu posilují velké a střední firmy, které v prádelenství podnikají, řekl dnes na tiskové konferenci při zahájení konference Interclean člen Asociace prádelen a čistíren Martin Adamy. Naopak dlouhodobě menší zájem mají zákazníci o čištění oděvů. Celému oboru scházejí kvalifikovaní zaměstnanci.

Komora radí podnikatelům

Hospodářská komora radí podnikatelům - informace najdete v článku:

Kontroly ČOI

Informace z kontrol České obchodní inspekce

Nové normy ISO 9001 a ISO 14001 jsou vydány!

Dlouho očekávané revize normy ISO 9001:2015 Systémy managementu kvality - Požadavky a ISO 14001:2015 Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití byly dne 15.09.2015 publikovány v anglické verzi.

České verze těchto norem by měly být k dispozici nejpozději do 6 měsíců.

Datem 15.09.2015 nastává 3-leté přechodné období pro zavedení nových požadavků těchto norem pro stávající držitele certifikátů podle ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005.

Revize norem v mikrobiologii!

Ve dnech 10. a 11. září 2015 se zástupce TZÚ zúčastnil jednání pracovní skupiny CEN/TC 205/WG 14  Surgical clothing and drapes and medical face masks, které se konalo v německém Heidelbergu. 


Důležitou informací je, že norma pro operační textil a oděvy do čistých prostor EN 13795 a norma pro testování odolnosti proti penetraci mikroorganismů za mokra EN ISO 22610 procházejí revizemi, které přinesou změny nejen v parametrech hodnocení výrobků, ale i v testovací metodě.

 

Novela zákona o hospodaření s energií - nová zákonná povinnost pro velké organizace

Od 1. července 2015 nabyla účinnosti novela zákona o hospodaření s energií (zákon č. 406/2000 Sb.) č. 103/2015 Sb., která ukládá firmám a institucím nové povinnosti.

Jednou z hlavních nových povinností, která se vztahuje na větší počet firem, konkrétně na velké podniky, je povinnost zpracovat energetický audit pro jím užívané nebo vlastněné energetické hospodářství a dále jej povinně zpracovávat nejméně jednou za 4 roky.

Potřebuje Váš výrobek certifikát?

TZÚ působí v oblasti výrobkové certifikace jako akreditovaný certifikační orgán pro výrobky č. 3044 (textilní a oděvní výrobky), autorizovaná osoba č. 219 (posuzování shody pro stavební výrobky dle národní legislativy) a notifikovaná osoba č. 1021 (posuzování shody pro stavební výrobky v rámci EU - geotextilie a geomembrány, podlahové krytiny; hračky, ochranné oděvy).