Textilní zkušební ústav, s.p.
Textilní zkušební ústav, s.p.

Textilní zkušební
ústavVaši kvalitu oceníme!

Česky
English
O nás   ■   Kontakty   ■   Certifikáty   ■   Často kladené dotazy
Vyhledat

Revize norem ISO 9001 a ISO 14001 jde do finále!

Revize technických norem „ISO 9001 Systémy managementu kvality – Požadavky“ a „ISO 14001 Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem pro použití“ postoupily do fáze finálního hlasování. Návrhy ISO 9001 a ISO 14001 v červenci vstoupily do finálního hlasování, které bude ukončeno v září. Poté na obě technické normy čeká už jen jeden krok, a to schválení jejich konečného znění v normalizačních organizacích ISO a CEN. Konečné verze ISO 9001 a ISO 14001 by podle harmonogramu měly být vydány do konce roku 2015. Do šesti měsíců od jejich dostupnosti.

Styl srpen 2015

Když se řekne srpen a Brno, tak je každému textilákovi jasné, že se blíží Styl  - Mezinárodní veletrh módy. Letos se bude konat v termínu 22.-24. 8. 2015. I nás najdete opět na stejném místě v pavilonu P, stánek č. 30, v těsném sousedství ATOK, SOTEX GINETEX CZ a periodika Svět textilu.

Textilie pro zdravotnictví a sociální služby

Čeští experti v evropské pracovní skupině „Textilie ve zdravotnictví“ (CEN/TC 248/WG 16) úspěšně zrevidovali technickou specifikaci „Textilie pro zdravotnictví a sociální služby“. Skupinu zabývající se tímto projektem vedl RNDr. Pavel Malčík z Textilního zkušebního ústavu (TZÚ).

Spustili jsme nový web www.outdoortesting.cz

Prostřednictvím webové stránky outdoortesting.cz bychom rádi usnadnili širokému okruhu milovníků outdooru orientaci v technických informacích, které společně s těmito výrobky dostávají. Na jedné straně je to velká přednost obchodu s outdoorovým vybavením, že informuje spotřebitele až na úrovni čistě technických údajů. Z hlediska zákazníka přímo vzorná vstřícnost. Na druhé straně je ale dobré vědět nejen to, co nabízené údaje říkají, ale i to jak vznikají.

Steril.CZ 2014

STERIL.CZ – Brno 2014. Ve dnech 21. – 22.10.2014 se v Kongresovém centru BVV /KC/ v Brně pod záštitou ministra zdravotnictví  ČR, hejtmana JMK a ředitele FN Brno uskutečnil  X. Mezinárodní kongres STERIL.CZ. Tato tradiční vzdělávací a společenská akce je realizována v gesci České společnosti pro sterilizaci /CSS/ a organizačně i programově se na ní podílí každoročně i odd. Centrální sterilizace /CS/ FN Brno.

Nestihli jste navštívit Styl?

24. - 26. 8. se konal veletrh Styl na kterém jste se s námi mohli setkat a účastnit se našeho bohatého doprovodného programu.

Ti kteří nestihli navštívit seminář "Jak řešit nedostatek technicky vzdělaných absolventů?" mají nyní možnost si stáhnout jednotlivé přednášky.

Oborová specifikace - způsob, jak označit oděvní výrobek z hlediska používání

Textilní zkušební ústav zpracoval na základě požadavků výrobců svrchních oděvů oborovou specifikaci OS P 80-14-13 Vrchní oděvy – Kategorizace z hlediska používání. Jejím účelem je vytvořit informační základ pro zlepšení komunikace mezi výrobcem, obchodníkem a spotřebitelem.

Nařízení EP o novém značení textilních vláken

Od 8. května 2012 je v platnosti nové Nařízení EU pro označování textilních výrobků. Toto Nařízení Evropského parlamentu a Komise do jisté míry ovlivní naši národní legislativu. Více informací a celé znění celého dokumentu naleznete v tomto příspěvku.

Projekt Inovativní kvalifikační rámec pro rozvoj ECVETu

V říjnu 2013 odstartoval mezinárodní projekt IQ for ECVET, který koordinuje TZÚ. Více informací o projektu naleznete v tomto příspěvku.

Nová legislativa pro stavební výrobky - CPR

S účinností od 1.7. 2013 dochází ke změnám v oblasti stavebních výrobků označených CE a v jejich uvádění na trh. K tomuto datu vstupuje do plné účinnosti nové Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 305/2011, označované jako CPR, které nahrazuje doposud známou Směrnici pro stavební výrobky č. 89/106/EHS – známou jako CPD. Nové nařízení znamená úpravu požadavků na výrobky samotné, ale rovněž na výrobce, dovozce a distributory. Více informací naleznete ZDE.

Vyhledávání v seznamu zkoušek

Na našich stránkách jsme instalovali vyhledávací okénko pro získání informace, zda Textilní zkušební ústav provádí zkoušky podle Vámi hledané metody. Vyhledávat je možné několika způsoby, více v tomto příspěvku

Nové zkoušky pro outdoorové výrobky

Outdoor je zobecnělý název, který se používá pro výrobky určené k volnočasovým aktivitám. Jsou na ně kladeny větší nároky než na tradiční vycházkové oděvy a proto výrobci hledí na kvalitu jak materiálů tak i na zpracování. Často proto výrobky podrobují testům, aby si ověřili jejich vlastnosti objektivně.