Certifikáty    

Již sedmým rokem je v platnosti norma ČSN EN 13537 Požadavky na spací pytle, kterou zcela jistě ocenili příznivci outdoorových sportů. Je to příjemné zjištění, že se při přípravě a vydávání předpisů myslí i na běžné uživatele a jejich komfort. Tato norma upravuje obecné požadavky na spací pytle určené pro používání při sportu a pro volnočasové aktivity a nevztahuje se na výrobky určené pro speciální účely tzn. do extrémních klimatických podmínek, příp. vojenské mise a další možné příležitosti.
Požadavky na použité materiály, jak povrchové, tak výplňkové, jsou v normě zpracovány dopodrobna a to včetně hygienických požadavků. Převážná část je však věnována tepelným vlastnostem spacích pytlů a způsobem jejich hodnocení. Což je zcela logické, protože tepelně-izolační vlastnosti jsou pro uživatele ty nejpodstatnější.

Norma upravuje množství informací, které mají být uvedeny na etiketě společně s odkazem na tuto normu. Jsou to:


1. složení vrchového materiálu, výplně a podšívky
2. doporučenou výšku postavy
3. rozsahy použití (diagram)
4. hmotnost spacího pytle
5. značení způsobu údržby
6. jméno výrobce, případně distributora
7. název nebo číselné označení výrobku

Mimo tyto skutečnosti musí být každý spací pytel opatřen informací, která obsahuje vnitřní délku, vnitřní šíři v oblasti ramen, kolen a chodidel spacího pytle. Dále hmotnost výplně a objem při zatížení.
Jen pro objasnění některých termínů:
Rozsah použití-diagram-je výstupní formací ze zkoušky a jedná se o graficky zobrazené tepelně-izolační vlastnosti spacího pytle, kde jsou použity termíny:

Komfortní teplota (T comf  )-spodní hranice rozsahu komfortu, při které uživatel spacího pytle v uvolněné poloze těla, např. v poloze na zádech je celkově v tepelné rovnováze a nepociťuje chlad (vztaženo na normální ženu a na normální podmínky)

Limitní teplota (T lim)-spodní hranice, při které uživatel spacího pytle ve skrčené poloze těla, je celkově v tepelné rovnováze a právě nepociťuje chlad (vztahuje se na normálního muže a na normální podmínky)

Extrémní teplota (T ext)-spodní, extrémní teplota, kde je nebezpečí poškození zdraví  podchlazením vztahuje se na normální ženu a na normální podmínky). Tato teplota vyjadřuje bod nebezpečí vedoucí až k smrti.

Maximální teplota (T max)-horní hranice rozsahu komfortu tzn. teplota, při které se částečně nepřikrytý uživatel spacího pytle (normální muž) příliš nepotí.

Používaným měřícím zařízením je vyhřívaná figurína ?Charlie?, která je oblečena do standardizované teplákové soupravy a podkolenek o předepsané teplotní odolnosti. Ta se následně vloží do spacího pytle, který je uložen na podložce simulující podmínky v praxi. Okolní prostředí je klimatizováno tak, aby rozdíl mezi teplotou figuríny a teplotou okolí byl minimálně 15°C. Vzdušná vlhkost je 65%. Zkouška probíhá u jednoho spacího pytle 3 dny. Po prvním měření se nechá spací pytel minimálně den ?vychladnout?. Tento proces se zopakuje celkem 3x.

Používaný přístroj byl zkonstruován ve spolupráci s pracovníky TZÚ a byl kalibrován pomocí referenčních vzorků spacích pytlů ve spolupráci s IFTH (Francie). V rámci České republiky je unikátní a je umístěn v TZU s. p. Brno.

Závěrem je třeba uvést ještě několik velmi důležitých upozornění:
? naměřené hodnoty (zejména hraniční) a doporučení pro rozsah teplot významně podléhají individualitě člověka. Co vyhovuje jednomu, nemusí vyhovovat druhému. Nejlépe je to osobně vyzkoušet
? tepelně-izolační vlastnosti spacího pytle se mění v závislosti na okolním prostředí a na oblečení uživatele. Lze předpokládat zhoršení těchto vlastností například při vysokém obsahu vlhkosti ve vzduchu.
? Nezapomínat na to, že údaje na spacích pytlích jsou uváděny pro podmínky spaní na odpovídající podložce a uvnitř stanu.

Normy jako takové mají pouze doporučující charakter, a nelze nutit žádného výrobce, aby deklaroval tyto vlastnosti pomocí zkoušení. Na druhou stranu se zase slušní výrobci o své výrobky starají a sami se snaží o to, aby jejich výrobky splňovaly doporučené hodnoty. Předejdou tím problémům s reklamacemi a spokojeností zákazníků.