Certifikáty    

 

MUFTEX – Multifunkční textilie pro speciální použití

Doba řešení: 1.1.2016 – 31.8.2018

clutexeuRozvoj

Hlavním cílem podprojektu č. 1 klastru CLUTEX je výzkum a vývoj textilií s novými funkčními vlastnostmi (funkčních vzorků) založený na kombinaci řešení cestou výběru materiálového složení, konstrukce a zušlechťovacích postupů (ověřených technologií), rozšíření nabídky pro specifické požadavky uživatelského výboru a trhu a prohloubení konsorciální spolupráce v rámci klastru

Řešení bude sledovat možnosti aplikace výsledků bez zásadní investiční podmíněnosti, tj. využitím dostupných technologií ke zvýšení jejich efektivního využití.

 

Tématické oblasti projektu

Tematická oblast č. 1 - Predikce komfortu textilií pro extrémní klimatické podmínky

Tematická oblast č. 2 - Multifunkční bariérové textilie

Tematická oblast č. 3 - 3D textilní struktury pro speciální aplikace

Tematická oblast č. 4 - Textilní materiály odolné opakované radiační sterilizaci

Tematická oblast č. 5 - Vývoj nových vazebních 3D struktur určených pro sportovní a volnočasové funkční ošacení

 

Cílem první etapy projektu je zpracování studie, zaměřené na analýzu dostupných materiálů (vč. potřebného testování), výběr vhodných struktur, zajištění speciálních surovin.

Dnešní člověk má vysoké požadavky nejen na volnočasové oblečení ale také na pracovní oděvy. Pocit tepla a suché pokožky, odpovídající ochranná funkce pracovních oděvů patří ke komfortu moderních textilií.

Cílem studie 1.etapy je připravit ucelené podklady pro aplikovaný výzkum, seskupit požadavky, technické normy a zkoušky a vytvořit zázemí pro praktické ověřování vlastností nově vyvíjených materiálů. Je třeba ověřit existenci požadavkových norem a jejich vhodnost pro praktické aplikace.