Certifikáty    
> Nové požadavky normy ISO 14001

Nové požadavky normy ISO 14001

Seminář je úvodem do problematiky systému managementu kvality podle ISO 14001: 2015. Na semináři se seznámíte s účelem, strukturou a požadavky normy ISO 14001: 2015. Seminář  je určen pro účastníky, kteří začínají s problematikou uplatňování požadavků na systém environmentálního managementu podle normy ISO 14001: 2015 nebo se chtějí dozvědět více o této problematice.

 

Obsah:

  • Pochopení  společné struktury normy systémů managementu a struktury normy ISO 14001: 2015
  • Orientace v základních pojmech a terminologii normy  ISO 14001: 2015
  • Procesní přístup, PDCA cyklus, kontext organizace
  • Rozdíly mezi starou normou ISO 14001: 2004 a novou normou ISO 14001: 2015
  • Vazba normy ISO 14001: 2015 s normu ISO 9001: 2015 při aplikaci v organizaci

 

Cílová skupina: Seminář je určen pro všechny, kteří potřebují získat základní přehled o požadavcích normy ISO 14001:2015

Časový rozsah: 1 den (9:00-13:30)

Výstup: Osvědčení o absolvování semináře s platností na 3 roky. Seminář je ukončen závěrečným testem získaných znalostí.

Cena: 2 250,-Kč + DPH

Přihláška na kurz Nové požadavky normy ISO 14001