Certifikáty    

 

Pod pojmy funkční prádlo, membrány, zátěry, voděodolné úpravy a další odborné termíny si už většina z nás vybaví outdoorové výrobky, které uživateli poskytnou i v nepříznivých podmínkách komfort. A právě komfort je zaklínadlo, které neustále posouvá vývoj kupředu k příjemnějším a pohodlnějším materiálům. To, že deklarované vlastnosti textilu opravu "fungují" pak umožní ověřit speciální zkoušky. Textilní zkušební ústav v současnosti rozšiřuje portfolio zkušebních metod o dvě zbrusu nové - šíření vlhkosti (moisture mamagement) a rychlost transportu potu.

Outdoor je zobecnělý název, který se používá především pro výrobky určené k volnočasovým aktivitám. Jsou na ně kladeny větší nároky než na tradiční vycházkové oděvy a proto výrobci hledí na kvalitu jak materiálů tak i na zpracování. Často proto výrobky podrobují testům, aby si ověřili jejich vlastnosti objektivně.
Právě pro toto hodnocení slouží zkoušky, které vychází kromě základních požadavků, jako jsou pevnost, oděr, pevnost v natržení, žmolkování nebo stálobarevnosti také ze specifických požadavků a potřeb uživatelů.
Zde se sledují parametry - tepelná propustnost či odolnost, propustnost či odolnosti vůči pronikání vodní páry (potu), prodyšnost vzduchu a odolnost vůči vodě.
Tyto specifické parametry jsou nově doplněny o zkoušení:
- šíření vlhkosti - jak rychle a jakým způsobem se pot dokáže vsáknout do vrstvy oděvu
- rychlost transportu potu - jak rychle se pot dokáže "odpařit" přes vrstvu oděvu

Tyto nové vlastnosti je možno využít nejen pro přesnější určení využití výrobku, ale také vyvíjet nové konstrukce textilií, používat nové kombinace materiálů a optimalizovat tak účinek používání outdoorových výrobků.

Jak se vsakuje pot?
To, jakým způsobem je textilie schopna pojmout tekutinu sleduje metoda vyvinutá Americkou asociací textilních chemiků a koloristů pod číslem AATCC 195-2009. Tato zkušební metoda je vhodná pro měření, vyhodnocení a klasifikaci řízení průchodu vlhkosti ve formě kapaliny (potu) u plošných textilií. Zkouška předkládá objektivní měření vlastností týkajících se průchodu vlhkosti u tkanin, pletenin a netkaných textilií.
Výsledky získané podle této zkušební metody jsou založeny na charakteristikách odolnosti proti vodě, vodoodpudivosti a absorpci vody, na základě konstrukce textilie a vnitřní struktury a nasákavosti vláken a nití dané textilie na rubové a lícní straně.


Pro každý zkoušený laboratorní vzorek se sleduje rychlost absorpce na lícové a rubové straně současně. Vyhodnotí se charakteristiky pomocí indexů popisujících chování zkoušeného materiálu.

Jak prochází páry vrstvou oděvu?
Účelem zkoušky prováděné podle zkušební specifikace BPI je hodnocení fyziologických vlastností textilií nošených přímo na pokožce. Nejsou důležité pouze jejich statické termofyziologické  vlastnosti (odolnost proti teplu a vodním parám), ale také jejich schopnost vyrovnávat nárazové vlny potu a převádět a odpařit kapalný pot vrstvou oděvu.
Kapalný pot, který se objevuje na pokožce nositele, musí textilie převzít a převést ho do dalších textilních vrstev a nakonec odpařit do vnějšího ovzduší. Tato tzv. schopnost textilie vyrovnávat a převést kapalnou vodu (pot) se kvantitativně měří pomocí "potní" vyhřívané destičky se speciálními přídavnými prvky. Textilie má být posuzována podle toho, čím lépe a tím kompletněji je proveden převod potu z pokožky a čím méně kapalného potu zůstane na pokožce.

Výsledkem je Index vyrovnání Kf což je poměr množství vody (potu)  na potní vyhřívané destičce, které je buď absorbováno anebo převedeno zkušebním vzorkem během doby zkoušky k množství vody (potu) dodaného zkušebnímu vzorku.
Z fyziologického hlediska by se měl textilní materiál hodnotit jako lepší, čím vyšší je jeho index Kf.

Obě tyto metody jsou rozšířením v portfoliu již celkem běžných zkušebních metod. TZÚ se dlouhodobě věnuje vývoji technických požadavků na outdoorové výrobky, zejména svým členstvím v technické komisi CEN, řešící tuto problematiku na mezinárodní úrovni. Naším cílem je, aby si zákazník koupil výrobek opravdu kvalitní, s deklarovanými vlastnostmi a ne jen hezky označený produkt s dobrou reklamou. Díky přípravě technických norem lze předpokládat, že v budoucnu budou takto otestované víceméně všechny výrobky na trhu EU a bude tak možné se snadno orientovat i za hranicemi naší země.