Certifikáty    
> Novela zákona o hospodaření s energií - nová zákonná povinnost pro velké organizace

Novela zákona o hospodaření s energií - nová zákonná povinnost pro velké organizace

Od 1. července 2015 nabyla účinnosti novela zákona o hospodaření s energií (zákon č. 406/2000 Sb.) č. 103/2015 Sb., která ukládá firmám a institucím nové povinnosti. Jednou z hlavních nových povinností, která se vztahuje na větší počet firem, konkrétně na velké podniky, je povinnost zpracovat energetický audit pro jím užívané nebo vlastněné energetické hospodářství a dále jej povinně zpracovávat nejméně jednou za 4 roky. Termín pro splnění povinnosti zpracování energetického auditu ze strany velkého podniku je stanoven do 5. prosince 2015. Pokud má velký podnik energetický audit proveden v období do 3 let od nabytí účinnosti novely zákona o hospodaření s energií (1. červenec 2015), pak se považuje za energetický audit ve smyslu požadavku novely zákona, a povinnost je tedy do termínu 30. června 2019 splněna.

Novela považuje za velký podnik, který není malým nebo středním podnikem, tj. splňuje jednu z následujících podmínek:

- podnik má více než 250 zaměstnanců
- podnik má roční obrat vyšší než 50 mil. EUR
- podnik má bilanční sumu roční rozvahy vyšší než 43 mil. EUR

Pro výpočet a následné zařazení je nutno dále vzít v úvahu, zda je podnik nezávislý, partnerský nebo propojený, což může významně ovlivnit jeho zařazení a tím i povinnost, kterou ukládá zákon.

Novela zákona také umožňuje velkým podnikům 2 výjimky v povinnosti zpracování energetického auditu nejméně jednou za 4 roky. Jedná se o tyto:

- podnikatel má zaveden a certifikován akreditovanou osobou systém hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001
- podnikatel má zaveden a certifikován akreditovanou osobou systém environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001, který zahrnuje energetický audit

V případě, že se Vás netýká žádná z uvedených výjimek nezoufejte! Textilní zkušební ústav, s. p. Vám nabízí certifikaci systémů dle požadavků ČSN EN ISO 50001 – Systémy managementu hospodaření s energií – Požadavky s návodem k použití. Cílem implementace normy ISO 50001 do stávajícího systému je efektivní dosažení úspor energií s trvalým účinkem. Energetických úspor se dosahuje komplexními činnostmi ovlivňujícími všechny aspekty spotřeb konkrétní organizace. Certifikace probíhá pod hlavičkou CQS a organizace obdrží certifikát CQS a mezinárodní certifikát IQNet. Tím to může organizace prokazovat svoji certifikaci světově uznávaným IQNetem, který pokrývá 1/4 světové certifikace.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

Ing. Vítězslav Gaja
Vedoucí certifikace systémů managementu
E-mail: gaja@tzu.cz