Certifikáty    

Rozsah autorizace Textilního zkušebního ústavu pro OOP

Osobní ochranné oděvy z textilních materiálů:

 • proti kapalným chemikáliím 
 • proti chladu a chladnému prostředí
 • proti teplu a ohni (z materiálů s omezeným šířením plamene) 
 • pro pracující vystavené teplu 
 • pro hasiče 
 • pro použití při svařování a podobných postupech 
 • pro uživatele ručních řetězových pil 
 • používané při riziku zachycení pohyblivými částmi 
 • s elektrostatickými vlastnostmi 
 • výstražné s vysokou viditelností

Postupy:

 • ES přezkoušení typu
 • Ověřování shody výrobku s certifikovaným typem
 • Schválení systému řízení jakosti + dohled nad dodržováním závazků výrobce vyplývajících ze schváleného systému řízení jakosti

Přílohy/paragrafy nařízení vlády č. 21/2003 Sb.:

 • § 4
 • § 5
 • § 6

Přílohy/články směrnice 89/686/EHS:

 • Čl. 10
 • Čl. 11A
 • Čl. 11B

 

Osvědčení o autorizaci TZÚ Brno - NO 1021 naleznete ZDE.

 

Rozsah notifikace TZÚ Brno - NO 1021:

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.notifiedbody&refe_cd=EPOS%5F46623