Certifikáty    
Úvodní strana > Naše služby > Centrum technické normalizace

Centrum technické normalizace

Centrum technické normalizace
při Textilním zkušebním ústavu

Dokument ve formátu PDF - Licence CTN
V rámci změn, které proběhly ke konci roku 2008 v oblasti zabezpečení tvorby národních norem (ČSN) a mezinárodní spolupráce při tvorbě technických norem byla Úřadem pro technickou normalizaci metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) udělena CTN licence k užívání označení Centrum technické normalizace chráněné ochrannou známkou. Textilní zkušební ústav, s.p. je pověřen provádět činnosti z oblasti textilu a nábytku. Centrum technické normalizace (CTN) zajišťuje normalizační činnost v celém procesu tvorby technické normy od etapy schváleného projektu v rámci mezinárodních a evropských normalizačních organizací až po zpracování textu normy při jejím přejímání do soustavy českých technických norem, ale i tvorba a revize původních českých technických norem.
Působnost CTN v technických komisích CEN a ISO
 • CEN/TC 134 Pružné a textilní podlahové krytiny
 • CEN/TC 189 Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím
 • CEN/TC 207 Nábytek
 • CEN/TC 248 Textilie a textilní výrobky
 • CEN/TC 382 Projektová komise: PFOS
 • ISO/TC 133 Systémy velikostí a označování oděvů
 • ISO/TC 136 Nábytek
 • ISO/TC 219 Podlahové krytiny
 • ISO/TC 221 Geosyntetika
 • ISO/TC 38 Textil
   
Při řešení úkolů tvorby technických norem oblasti nábytku spolupracuje CTN s Mendelovou univerzitou v Brně (MENDELU).
Přehled aktivit v technických normalizačních komisích ČNI, evropských a mezinárodních normalizačních organizacích a informace o dalším zapojení do normotvorné činnosti.
 
Účast v technických normalizačních komisích: 
 • TNK 31 - předsednictví
 • TNK 3
 • TNK 27/SC 2
 • TNK 135
 • TNK 137
 • TNK 150 - předsednictví
Textil
Osobní ochranné prostředky
Zkoušení požární bezpečnosti staveb
Dřevo a výrobky ze dřeva 
Hračky a předměty péče o děti
Nábytek
 Účast v pracovních skupinách (WG) CEN a ISO:
Neaktivní zdravotnické prostředky:
 • CEN/TC 205/ WG 14 Chirurgické oděvy a roušky používané jako lékařské prostředky ve zdravotnických zařízeních - Požadavky na užitné vlastnosti a metody zkoušení
Podlahové krytiny:
 • CEN/TC 134/ WG 8 Textilní podlahové krytiny
Geosyntetika:
 • CEN/TC 189/ WG 1 Všeobecné a specifické požadavky - geotextilie apod. (včetně skupiny ad hoc pro asfaltové výztuhy)
 • CEN/TC 189/ WG 3 Mechanické zkoušky
 • CEN/TC 189/ WG 4 Hydraulické zkoušky
 • CEN/TC 189/ WG 5 Zkoušky trvanlivosti
 • CEN/TC 189/ WG 6 Geomembrány a geosyntetika ve styku s vrstvou jílu - Všeobecné a specifické požadavky
Textil:
 • CEN/TC 248/ WG 8 Potahové textilie
 • CEN/TC 248/ WG 9 Priority výzkumných projektů
 • CEN/TC 248/ WG 10 Oděvní výrobky - velikostní systém
 • CEN/TC 248/ WG 25 Textilie pro kosmetiku
 • CEN/TC 248/ WG 26 Textilie - Metody zkoušení pro analýzu látek vymezených Evropskou komisí
 • CEN/TC 248/ WG 28 Termoregulace
 • CEN/TC 248/ WG 30 Kvantitativní analýza směsí vláken
 • ISO/TC 38/ SC 2/ WG 12 Symboly ošetřování
Nábytek:
 • CEN/TC 207/ WG 2 Dětský nábytek
V rámci Plánu standardizace - Plánu rozvoje technické normalizace CTN řeší úkoly k popularizaci technické normalizace. Výstupem jsou výukové materiály:
 • tištěný materiál ve formě příručky
 • powerpointová prezentace 
 • e-learningová forma výuky včetně testů a jejich vyhodnocení v prostředí Moodle.
Dále CTN poskytuje na smluvním základě pro organizace zejména informační činnosti, které jsou zpoplatněny:
 • informuje o aktuálních právních předpisech k jakosti, posuzování shody, technické normalizaci a metrologii
 • zajišťuje aktualizaci archivu ČSN třídy 80
 • informuje o přípravě a vydání ČSN, ČSN EN k třídě 80
 • poskytuje metodickou pomoc při tvorbě podnikových norem
 • poskytuje metodickou pomoc v metrologii
 • informuje o novinkách v systémech managementu (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, EN 14065)
Formy poskytování informací:
 • aktuální záležitosti sděluje dopisy, případně maily
 • rozsáhlé materiály a souhrn za čtvrtletí je zasílán na CD TN
 • obecné informace jsou uváděny na www.tzu.cz.
Ing. Vítězslav Gaja, PhD.
Vedoucí oddělení Centra technické normalizace