Certifikáty    

 

Níže naleznete seznam akreditovaných zkoušek v němž je možné vyhledávat:

Seznam zkoušek

Vyhledávat je možné jak na základě čísla normy, tak pomocí klíčových slov z názvů nebo hledaných vlastností textilu. 
Mimo tento seznam provádíme řadu neakreditovaných zkoušek. Pokud tedy nemůžete Vámi hledanou metodu nalézt, prosím, kontaktujte naši zkušební laboratoř.

 

Pořadové číslo Název zkušebního postupu Zkušební norma
Délkové textilie
A1 Stanovení obchodní hmotnosti textilií ČSN 80 0065
A2 Stanovení délky vláken ČSN 80 0201, Změna a
A3 Stanovení hmotnosti po vysušení a fakturační hmotnosti prané a karbonizované vlny IWTO 33–88 (E)
A4 Stanovení průměru vláken metodou mikroprojekce ČSN 80 0240
IWS TM 24:1996
A6 Zjišťování délkové hmotnosti vláken ČSN EN ISO 1973 (80 0269)
A7 Zjišťování pevnosti a tažnosti jednotlivých niti ČSN EN ISO 2062 (80 0700)
A8 Zjišťování zákrutů nití ČSN EN ISO 2061 (80 0709)
A9 Zjišťování jemnosti nití ČSN EN ISO 2060 (80 0702)
A12 Stanovení délkové hmotnosti, pevnosti, zákrutů ČSN EN 12562 (80 0710)
A13 Zkoušení hmotnosti a pevnosti textilních lan. ČSN 80 0891
A14 Zjišťování délkové hmotnosti a pevnosti sisalových motouzů pro zemědělství ČSN EN ISO 5080 (80 8615)
Plošné textilie
B1 Zjišťování standardní suché hmotnosti a vlhkosti ČSN 80 0074
B2 Zkoušení vlivu provozního chemického čištění na textilie ČSN EN ISO 3175–1, 2 (800809)
B3 Zjišťování tržné síly a tažnosti pletenin ČSN 80 0810
B4 Zjišťování pevnosti v tahu a tažnosti ČSN EN ISO 13934-1 (80 0812)
BS 2576:1986
 ISO 5081:1977
IWS TM 4:1996
DIN 53 857:1979 T1,T2
ASTM D 2262
ASTM D 5034
ČSN EN ISO 1798 (64 5431)
B5 Stanovení dostavy ČSN EN 1049-2 (80 0814)
ČSN EN 14079 (80 4141), ods. 5.6
B6 Zjišťování odolnosti v oděru na rotačním odírači ČSN 80 0816
PNJ 519-80-94
PV 3908
DIN 53863:1979 T2
B7 Zjišťování prodyšnosti ČSN EN ISO 9237 (80 0817)
DIN 53 887:1986
GOST 12088-77
B8 Zkoušení mačkavosti plošných textilií - úhel zotavení. ČSN EN 22313 (80 0820)
DIN 53 891-díl 1
PNJ 525-80-94
B9 Stanovení savosti vůči vodě ČSN 80 0828:1992
B10 Zjišťování změn rozměrů po zpracování za mokra ČSN EN ISO 6330 (80 0821)
ČSN EN ISO 3759 (80 0825)
ČSN EN ISO 5077 (80 0822)
DIN 53 870:1979
DIN 53 892:1979
PNs 012980/020/80/95
DIN 53 920:1978
GOST 12867-77
GOST 5012-82
GOST 8710-84
ISO 7771
PN47451963/025/80/98
B11 Zjišťování změn rozměrů po žehlení za vlhka ČSN 80 0823
DIN 53 894:1980
B12 Zkoušení odolnosti plošných textilií proti povrchovému smáčení -skrápěcí metoda (Spray – test) ČSN EN ISO 4920 (80 0827)
B13 Stanovení pevnosti v dalším trhání ČSN EN ISO 13937-2 (80 0829)
ČSN EN ISO 13937-3 (80 0829)
ČSN EN ISO 13937-4 (80 0829)
BS 4303:1968
IWS TM 172:1996
IKEA SS 251231
DIN 53 859:1977
DIN 16 726:1986
ČSN ISO 6383-1 (64 0601)
ČSN EN ISO 8067 (64 5433)
B14 Stanovení nasákavosti plošných textilií, vsákavosti kapky ČSN 80 0831, Změna a
GOST 3816-81
ČSN EN ISO 62 (64 0112)
PNJ 604-80-2009
AATCC 195-2009
B15 Zjišťování vzhledu textilií po praní a čištění. Hladkost ploch, švů a stabilita puků ČSN ISO 7768 (80 0832)
ČSN ISO 7769 (80 0887)
ČSN ISO 7770 (80 0888)
B17 Zjišťování odolnosti plošných textilií proti žmolkování na komorovém žmolkovacím přístroji ČSN 80 0838
PN 251-04-83
ASTM D 3512
B18 Zjišťování celkového a trvalého protažení. ČSN 80 0840
PN 251-03-80
B19 Stanovení posuvnosti niti ve švu a ve tkaninách. ČSN EN ISO 13936-1(80 0842), ČSN EN ISO 13936-2 (80 0842)
1:Metoda se stanoveným otevřením švu ČSN EN ISO 13936-3 (80 0842)
2:Metoda se stanoveným zatížením, IWS TM 117:1996
3:Metoda s ojehlenou svorkou BS 3320:1988
  DIN 53 868:1982
ČSN 80 0826:1964, Změna a, Změna b
ASTM D 434
B20 Zjišťování délky a šířky ČSN EN 1773 (80 0843)
DIN 16726:1986
B21 Zjišťování odolnosti proti opotřebení na přístroji typu Martindale ČSN EN ISO 12 947-1 (80 0846)
ČSN EN ISO 12 947-2 (80 0846)
ČSN EN ISO 12 947-3 (80 0846)
ČSN EN ISO 12 947-4 (80 0846)
ČSN EN ISO 5470-2 (80 0852)
IWS TM 112:1996
IWS TM 196:1996
BS 4655:1986
BS 5690:1991
PN 251-02-84
PN 251-05-84
PN 251-05-82
DIN 53 863:1979, Metoda B
ČSN EN ISO 20344 (83 2500)
B22 Zjišťování zešikmení a obloukovitosti u plošných textilií a oděvních textilních výrobků ČSN 80 0865
B23 Stanovení počtu řádků a sloupků ČSN EN 14971 (80 0868)
B24 Stanovení hmotnosti pletených kusových výrobků ČSN 80 0863
B25 Zjišťování tepelně izolačních vlastností (tepelná odolnost) PNJ 543-80-96
ISO 8302:1991
ČSN 72 7012-1
ISO 5085-1
B26 Zjišťování pevnosti v tahu - metoda GRAB ČSN EN ISO 13934-2 (80 0812)
ASTM D 1682:1984
ISO 5082:1982
DIN 53 858:1979
B27 Stanovení odporu proti stlačení ČSN EN ISO 3386-1 (64 5441)
ČSN EN ISO 3386-2 (64 5441)
ČSN EN ISO 1856 (64 5442)
B28 Zjišťování přilnavosti povrstvení ČSN EN ISO 2411  (80 0830)
DIN 53357 postup A
B29 Zjišťování odolnosti proti žmolkování a změně povrchu textilních plošných útvarů: ČSN EN ISO 12945-1 (80 0837)
1: Metoda s použitím žmolkovací komory ČSN EN ISO 12945-2 (80 0837)
2: Modifikovaná metoda Martindale SN 198 525
B30 Zjišťování ohebnosti ČSN EN 1735 (80 0859)
B31 Zjišťování pevnosti v protlaku plošných textilií. Hydraulická metoda pro zjišťování pevnosti v protržení a roztažení při protržení ČSN EN ISO 13938-1 (80 0875)
B32 Zjišťování pevnosti v dalším trhání. Lichoběžníková metoda ČSN EN 1875-3 (80 4624)
B33 Stanovení stárnutí za tepla ČSN EN 12280-1 (80 4626)
ISO 17493
ČSN EN 469+A1(832800), čl. 6.4
ČSN EN 13911 (832802),čl.6.1.6
ČSN EN 1486 (832801), čl.6.5
ČSN EN 15614, čl. 6.4
EN ISO 11612, čl. 6.2
PV 1200
GMW 14124
B35 Zjišťování pevnosti v protlaku. Metoda s ocelovou kuličkou ČSN EN 12332-1 (80 4629)
B36 Zkoušení tuhosti textilií převisem ČSN EN ISO 9073-7 (80 6137)
PNJ 532-80-95
B37 Zjišťování užitných vlastností oděvních podlepovacích vložek PNJ 509-80-93
B38 Zjišťování línavosti vlasu PNJ 581-80-99
B39 Stanovení odolnosti tkanin proti žmolkování a změny vzhledu výrobku (metoda se žmolkovací komorou- ICI) ČSN EN ISO 12945-1 (80 0837)
BS 5811:1986
IWS TM 152:1996
B40 Zjišťování posuvnosti nití - TEFO metoda IKEA 5582:1983
B41 Fyziologické účinky - Měření tepelného odporu a výparného odporu za stálých podmínek (zkouška pomocí vyhřívané desky simulující efekt pocení) ČSN EN ISO 11092 (80 0819)
B42 Zjišťování vlivu čistících a namáčecích postupů BS 5651:1988
B43 Měření schopnosti vyrovnání a převodu potu u textilií - BPI CEN TR 16422, příloha B
STN CEN/TR 16422 , příloha B
B44 Zjišťování odolnosti proti lepivosti ČSN EN 25978 (80 0860)
B45 Stanovení pevnosti v tahu povrstvených textilií ČSN EN ISO 1421 (80 4627)
B46 Zkoušení oděru povrstvených textilií ČSN EN 530 (83 2900)
ČSN EN 343+A1(832761), čl. 5.1.3.3
ČSN EN ISO 20471 (832820), čl. 7.4.1
ČSN EN 14325 (832760), čl.4.4.1, 4.14, 4.15 a příloha A
B47 Stanovení odolnosti proti pronikání vody ČSN EN 20811 (80 0818)
ČSN EN 343 + A1(83 2761), čl.5.1
ČSN EN 342 (832760), čl.5.3,4.2
ČSN EN 1734 (80 0857)
B48 Zkoušení odolnosti proti roztržení ISO 4674:1977
ČSN EN ISO 4674-1 (804628)
B49 Zjišťování celkového a trvalého protažení P-VW 3909
B50 Stanovení pevnosti v dalším trhání DIN 53 356:1982
B51 Zjišťování pevnosti švů. ČSN EN ISO 13935-1 (80 0841)
ČSN EN ISO 13935-2 (80 0841)
B52 Zkoušení odolnosti vůči vzniku trhlin, odolnost proti hoření a plameni ČSN EN 14325 (83 2733) čl.4.5,4.6,4.14, 4.15
B53 Zjišťování odolnosti v oděru: Taberův přístroj na zkoušení oděru ČSN EN ISO 5470-1 (80 0852)
B54 Stanovení vlastností jednotek balení-délky, šířky, hmotnosti a tloušťky ČSN EN 2286-1 (80 4620)
ČSN EN 2286-2 (80 4620)
ČSN EN 2286-3 (80 4620)
B55 Stanovení rozměrů přikrývek. ČSN EN 14 (80 7610)
B56 Měření rozměrů hotových výrobků. ČSN 80 7040
ČSN 80 0864
B57 Zjišťování hustoty a spotřeby nití u pletenin a propletů ČSN EN 14940 (80 0869)
B58 Zjišťování užitných vlastností tkanin s Lycrou TTM 033; TTM 035
TTM 074; TTM 076
TTM 077
TTM 079 A,B
B59 Stanovení odolnost proti propíchnutí ČSN EN 863 (83 2773) Změna 1
ČSN EN 388 (83 2350), čl.6.4
B60 Zjišťování změny rozměrů a zkouška spojení (metoda Grab) ČSN EN 381-2 ( 83 2770),  čl. 4, 5, 6 a kap. 9
B61 Zjišťování povrchového měrného odporu ČSN EN 1149-1 (83 2845)
Zjišťování vnitřního odporu ČSN EN 1149-2 (83 2845)
B62 Zkoušení elektrostatických vlastností materiálů a výrobků (elektrodou) ČSN 34 1382, Změna 1, 2,  3; čl.  5, čl. 6.6
B63 Stanovení povrchového a průchozího odporu ČSN 80 0059
B64 Zjišťování elektrostatických vlastností DIN 54345:1992
B65 Měření rozměrů oblečení ČSN EN 13402-1 (80 7035)
ČSN EN 13402-2 (80 7035)
ČSN EN 13402-3 (80 7035)
B66 Měření zdrhovadel, pevností, rozměrů stanů ČSN ISO 5912 (80 8460),  kap.5 kromě čl.5.4
B67 Stanovení pevnosti popruhů ČSN EN 565 (94 2002), kap.5
B68 Zjišťování tloušťky ČSN EN ISO 5084 (80 0844)
PN 251-02-75
ČSN EN ISO 9073-2 (80 6132)
DIN 53 855:1985
ČSN 64 0181:1986
B69 Stanovení ukazatelů hmotnosti ČSN 80 0845, Změna 1
ČSN EN 29073 –1 (80 6131)
ISO 9073-1:1989
ISO 3801:1977
DIN 53 854:1986
ČSN 80 0863
ČSN EN ISO 9864 (80 6123)
DIN 53 884:1976
ČSN EN 984 (80 4420)
ČSN EN 12127 (80 0849)
ČSN EN ISO 23997 (91 7829)
B70 Posouzení vzhledu oděvů a dalších finálních textilních výrobků po domácím praní a sušení ČSN EN ISO 15487(80 0854)
B71 Stanovení odolnosti v oděru ČSN EN 14465 (80 4206),  Příloha A
B72 Stanovení absorpce ČSN EN ISO 9073-6 (80 6167)
B73 Stanovení pevnosti a pevnosti v dalším trhání tkanic ze skleněných vláken a z vláken skleněných a polyesterových ČSN EN 61067-2 (34 6543),  odst. 2.5; 2.8
ČSN EN 61068-2 (34 6544)
B74 Zjišťování odolnosti pletených punčochových výrobků vůči oděru ČSN EN 13770 (80 5802), čl. 4 odstavec 1
B75 Zjišťování pružnosti plošných textílií: ČSN EN 14704-1 (80 0886)
1 - metody strip ČSN EN 14704-2 (80 0886)
2 - multiaxiální zkoušky ČSN EN 14704-1 (80 0886)
B76 Stanovení hmotnosti, nasákavosti, poměru smyček a pevnosti zakotvení smyčky ČSN EN 14697 (80 3035),  příloha A, B, C
ČSN EN 15598 (800815)
B78 Zkoušení tepelné odolnosti spacích pytlů ČSN EN 13537 (94 2855
B79 Zkouška prolínání vláken ČSN EN 15586 (80 0867)
B 80 Měření tepelné izolace pomocí tepelné figuríny ČSN EN ISO 15831 (83 2741)
B81 Sbalitelnost ČSN EN 13538-3 (94 2858)
Geotextilie, geosyntetika, netkané textilie
C1 Zkoušení splývavosti plošných textilií průmětem ČSN 80 0835
ČSN EN ISO 9073-9 (80 6139)
C3 Stanovení odolnosti vůči proražení - zkouška padajícím kuželem ČSN 80 6114
ČSN EN ISO 13433 (80 6124)
C4 Zkoušení pevnosti v tahu a tažnosti ČSN 80 6130:1992 
DIN 53 857-2:1979
ISO 90763-3:1989
ČSN EN 29073-3 (80 6133)
STN 64 0550:1986
ČSN EN ISO 10319 (80 6125)
ČSN EN ISO 527-1 (64 0604)
ČSN EN ISO 527-2
ČSN EN ISO 527-3
ČSN EN ISO 527-4
ČSN EN 14576 (80 6184)
C5 Stanovení odolnosti vůči protlačování - pyramidální test   ČSN EN 14574 (80 6171)
C6 Stanovení obsahu vlhkosti ČSN EN ISO 3344 (64 4024)
C7 Stanovení rozměrové stálosti ČSN EN 1107-1 (72 7631)
ČSN EN 1107-2
C8 Stanovení vodotěsnosti ČSN EN 1928 (72 7643)
C9 Stanovení pevnosti spojů nebo švů prováděné na širokém proužku ČSN EN ISO 10321 (80 6126)
C10 Zkoušení odolnosti v pevnosti ČSN EN 12226 (80 6148)
C11 Zkoušení textilií (netkaných) CBR ČSN EN ISO 12236 (80 6127)
C12 Zjišťování pevnosti netkaných textilií v dalším trhání ČSN EN ISO 9073-4 (80 6134)
C13 Určování charakteristické velikosti otevření ČSN EN ISO 12956 (80 6143)
C14 Stanovení pevnosti na širokém proužku ČSN EN ISO 10319 (80 6125)
C15 Zjišťování vlastnosti propustnosti vody kolmo k rovině bez zatížení ČSN EN ISO 11058 (80 6141)
C18 Stanovení odolnosti proti protrhávání. ČSN EN 12310-1 (72 7636)
C19 Stanovení rovinnosti a přímosti DIN 16 726:1986
C20 Stanovení pevnosti spoje ve smyku a v rozlupování DIN 16 726:1986
C21 Zjišťování rozměrové stálosti ČSN 64 0610:1977
C22 Stanovení odolnosti vůči prorůstání kořenů ČSN 64 6223
ČSN CEN/TS 14416 (80 6187)
C23 Zjišťování pevnosti vnitřních strukturálních spojů. ČSN EN ISO 13426-1 (80 6162)
ČSN EN ISO 13426-2 (80 6162)
C24 Stanovení plošné hmotnosti jílových geosyntetických izolací ČSN EN 14196 (80 6170)
C25 Zjišťování tloušťky specifickými tlaky ČSN EN ISO 9863-1 (80 6128)
ČSN EN ISO 9863-2 (80 6128)
C26 Stanovení lineárních rozměrů ČSN EN ISO 1923 (64 5402)
C27 Zjišťování vlastností tečení při stlačování ČSN EN ISO 25619-1,2 (80 6159)
C28 Zjišťování propustnosti kapalin ČSN EN 14150 (80 6190)
C29 Stanovení tloušťky a plošné hmotnosti asfaltových pásů ČSN EN 1849-1(72 7641)
ČSN EN 1849-2
C30 Stanovení pevnosti asfaltových pásů ČSN EN 12311-1 (72 7637)
C 31 Odolnost izolací vůči trhlinám způsobeným napětím okolního prostředí ČSN EN 14576 (80 6184)
Podlahoviny
D3 Stanovení odolnosti proti opotřebení ČSN 80 4405
D5 Zjišťování pevnosti zakotvení vlasu ČSN 80 4408
D6 Stanovení změny rozměrů po zpracování za mokra ČSN 80 4409
DIN 54 318:1986
D8 Zkoušení špinivosti vpichovaných textilních podlahových krytin ČSN EN 1269 (80 4428),  Metoda B
D9 Zkoušení úbytku tloušťky podlahových textilií dynamickým stlačováním ISO 2094:1986
BS 4052:1987
ÖNORM S 1411:1975
PN 3227261-02-74
D10 Zkoušení odolnosti podlahových textilií proti namáhání kolečkovou židlí ČSN EN 985 (80 4415)
DIN 54 324:1988
D11 Určení opotřebení podlahových textilií. Bubnová zkouška k určení změny vzhledu povrchu DIN 54 323-1:1987
ČSN ISO 10361 (80 4440)
PNJ 527-80-94
D13 Zjišťování komfortnosti podlahových krytin DIN 66095:1988
D14 Zjišťování počtu chomáčků a/nebo smyček na jednotku délky a na jednotku plochy ČSN ISO 1763 (80 4434)
D15 Zjišťování deformovatelnosti podkladové vrstvy ČSN EN 995 (80 4423)
D16 Zjišťování délky strany, pravoúhlosti a přímosti stran ČSN EN 994 (80 4422)
D17 Zjišťování změn vlivem teplotních podmínek. ČSN EN 986 (80 4421)
D18 Zjišťování vlivu simulovaného pohybu nábytkové nožky ČSN EN 424 (91 7827)
D19 Zjišťování hustoty. ČSN EN ISO 23996 (91 7839)
D20 Zjišťování délky strany, pravoúhlosti a přímosti dlaždic. ČSN EN ISO 24342 (91 7828)
D21 Zjišťování smykové síly. ČSN EN 432 (91 7837)
D22 Zjišťování vypocování změkčovadel. ČSN EN 665 (91 7834)
D23 Zjišťování délky strany, pravoúhlosti a přímosti stran ČSN EN 994 (80 4422)
D24 Zjišťování rozměrových změn a deformace plochy způsobené vlivem různých vlhkostních a tepelných podmínek ČSN EN 986 (80 4421)
D25 Zjišťování rozměrové stálosti a kroucení po zahřátí ČSN EN ISO 23999 (91 7822)
D26 Zjišťování rozměrové stálosti dlaždic linolea vlivem změn atmosférické vlhkosti ČSN EN 669 (91 7867)
D27 Zjišťování pevnosti svaru ČSN EN 684 (91 7842)
D28 Zjišťování účinné tloušťky podkladové vrstvy ČSN EN 1318 (80 4424)
D30 Zjišťování změn vzhledu ČSN EN 1471 (80 4426),  Změna A1
D31 Zjišťování odolnosti vlněných vláken proti porušení oděrem ČSN EN 1813 (80 4430)
D32 Zjišťování poškození odstřižených krajů pomocí modifikované zkoušky na bubnovém přístroji VETTERMANN ČSN EN 1814 (80 4429)
D34 Stanovení elektrostatického odporu ISO 10965:1998
ČSN EN 1081 (91 7866)
ČSN EN 61340-4-1 (34 6440)
D35 Zjišťování odolnosti proti vzniku skvrn ČSN EN ISO 26987 (91 7815)
D36 Zjišťování šířky, délky, přímosti a rovinnosti pásů ČSN EN ISO 24341 (91 7819)
D37 Zjišťování celkové tloušťky ČSN EN ISO 24346 (91 7820)
ČSN EN ISO 24340 (91 7821)
D38 Zjišťování soudržnosti vrstev ČSN EN ISO 24345 (91 7823)
D39 Zjišťování trvalé deformace po statickém zatížení ČSN EN ISO 24343-1 (91 7824)
D40 Zjišťování vlivu kolečkové židle ČSN EN 425 (91 7836)
D41 Zjišťování obsahu vlhkosti u slisovaného korku ČSN EN 12105 (91 7871)
D42 Zjišťování tloušťky ČSN ISO 1765 (80 4435)
D43 Zjišťování tloušťky vlasové vrstvy nad podkladem ČSN ISO 1766 (80 4436)
D44 Zjišťování rozměrových změn při různých vlhkostních a tepelných podmínkách ČSN ISO 2551 (80 4437)
D45 Zjišťování rozměrů ČSN ISO 3018 (80 4438)
D46 Zjišťování hmotnosti ČSN ISO 8543 (80 4439)
ČSN EN ISO 23997 (91 7829)
D47 Měření dynamického koeficientu tření na suchém povrchu podlah ČSN EN 13893 (91 7882)
D48 Zjišťování odolnosti proti opotřebení-Část 2: Metoda Frick-Taber ČSN EN 660 (91 7826), Změna A1
D49 Zjišťování ohebnosti ČSN EN ISO 24344 (91 7838), Metoda. A
D50 Zkouška vodotěsnosti ČSN EN 13553 (91 7880), Metoda A
D51 Zkouška roztékavosti ČSN EN 661 (91 7830)
Hořlavosti
E1 Stanovení zápalnosti – zdroj zapálení žhnoucí cigareta ISO 8191-1:1987
BS 5852 :2006 část 2
ČSN EN 1021-1 (91 0232)
E2 Stanovení zápalnosti – zdroj zapálení ekvivalent plamene zápalky ISO 8191-2:1988
SOP 1 (BS 5852, část 3, zdroj 1)
ČSN EN 1021-2 (91 0232)
E3 Zjišťování odolnosti vůči zamáčknuté a hořící cigaretě ČSN EN 1399 (917865)
E4 Stanovení hořlavosti vnitřních materiálů motorových vozidel ISO 3795:1976
ČSN ISO 3795 (30 0577)
DIN 75 200
FMVSS 302
TL 1010
E5 Stanovení hořlavosti plošných textilií ve svislé poloze ČSN EN 1625 (80 0803)
ČSN EN ISO 6940 (80 0805)
ČSN EN ISO 6941 (80 0806)
ČSN EN 1103 (80 0804)
ČSN EN 1624 (80 0802)
E6 Stanovení hořlavosti hraček ČSN EN 71-2 (94 3095)
E7 Zkušební postupy komerčního praní plošných textilií před zkoušením hořlavosti ČSN EN ISO 10528 (80 0836)
BS 5651:1988
ČSN EN ISO 12138 (80 0808)
E8 Stanovení hořlavosti záclon a závěsů ČSN EN 1101 (80 6310),  Změna A1
ČSN EN 1102 (80 6311)
E9 Stanovení chování při hoření užitím zdroje sálavého tepla ČSN EN ISO 9239-1 (73 0888)
E10 Zkoušení omezeného šíření plamene ČSN EN ISO 15025 (83 2750)
ČSN EN 469 (83 2800), čl. 6.1
E11 Stanovení zápalnosti – zdroj zapálení žhnoucí cigareta ČSN EN 597-1 (91 0236)
E12 Stanovení zápalnosti – zdroj zapálení ekvivalent plamene zápalky ČSN EN 597-2 (91 0236)
E13 Stanovení zápalnosti – zdroj zapálení ekvivalent plamene zápalky a žhnoucí cigarety ČSN EN ISO 12952 – 1 (80 7615)
ČSN EN ISO 12952 –2 (80 7615)
ČSN EN ISO 12952 –3 (80 7615)
ČSN EN ISO 12952 –4 (80 7615)
E14 Stanovení zápalnosti – zdroj zapálení ekvivalent plamene zápalky, žhnoucí cigarety a hraničky SOP č.1 (BS 5852, část 4, zdroje 2 až 7)
SOP č.1  (BS 6807:1996, kapitola 2, 3, 4
E15 Stanovení hořlavosti tkanin pro noční prádlo.                                                    Stanovení hořlavosti plošných textilií SOP č.1 (BS 5722,  kap. 6,8)
SOP č.1 (BS 5438)
E16 Zkoušení hořlavosti pro letovou způsobilost - vertikální a horizontální zkouška hořlavosti FAR 23.853, Část I,  dodatek F
E17 Stanovení zápalnosti, vystavení přímému působení plamene, zkouška malým zdrojem plamene ČSN EN ISO 11925-2 (73 0884)
E18 Zkoušení hořlavosti oděvů NFPA 702 – 1980
16 CFR Ch. § 1610, (1-1-03 edition) 1998
E19 Měření šíření plamene u svisle umístěných vzorků s velkým zdrojem zapálení ČSN EN 13772 (80 6312)
E 20 Stanovení hořlavosti – zkouška plamenem ČSN EN 13274-4 (83 2205) Metoda 2
E 21 Zkouška odolnosti vůči sálavému teplu ČSN EN ISO 6942 (83 2744)
E 22 Stanovení snadnosti zapálení  materiálů na stanové přístřešky, velké stany a podobné výrobky ČSN EN 14115 (80 0807)
E 23 Zkouška chování materiálů při tavení E/ECE/324E/ECEtrans/505  vyhláška č.118/2005,  příloha č. 7
Uzávěry, zdrhovadla, peří, samolepící pásky, hračky, ostatní
F1 Měření rozměrů, lpění nití, čistitelnost. ČSN EN 266 (80 6001)
F2 Zkoušky mechanických a fyzikálních vlastností: ČSN EN 71–1 (94 3095)
F2a válec pro malé části čl. 8.2
F2b zkouška krutem čl. 8.3
F2c zkouška tahem čl. 8.4
F2d přístupnost části nebo součásti čl. 8.10
F2e geometrický tvar hraček čl. 8.16
F2f elektrický odpor šňůry čl. 8.19
F2g stabilita těžké nepohyblivé hračky čl. 8.23.2
F2h tloušťka plastové fólie čl. 8.25.1
F3 Zjišťování šířky dvojpásku, pevnost, uchycení jezdce, cyklování ČSN 93 6210-3:1996, Změna 1
F4 Měření odolnosti v odlepování ČSN EN 1939 (77 0883
ČSN EN 1941 (77 0868)
ČSN EN 12 024 (77 0871)
F5 Stanovení vlhkosti ČSN EN 1161 (80 8801)
F6 Stanovení rozměrů přikrývek ČSN EN 1167 (80 8805)
F7 Stanovení podílu peří a prachového peří ČSN EN 12131 (80 8808)
F8 Zkoušení tření ČSN EN 12132-1 (80 8809)
F9 Stanovení množství peří a prachu pro obchodní účely ČSN EN 1882 (80 8812)
F10 Stanovení složení obsahu peří ČSN EN 12934 (80 8815)
F11 Stanovení užitné šířky, zjišťování pevnosti při odtrhávání a změny rozměrů po čištění a praní ČSN EN 12240 (80 8901)
ČSN EN 12241 (80 8902)
ČSN EN 12242 (80 8903)
ČSN EN 12243 (80 8904)
Cyklický postup pro následné zkoušení ČSN EN  1414 (80 0881)
F12 Stanovení tříd peří ČSN EN 1883 (808813)
F13 Měření absorpce vody plnícím materiálem ČSN EN 13543 (808820)
F14 Stanovení oxidačního čísla ČSN EN 1162 (808802)
F15 Zjišťování obsahu oleje a tuku ČSN EN 1163 (808803)
F16 Stanovení stupně zakalení vodného extraktu ČSN EN 1164 (808811)
F17 Stanovení obsahu vodorozpustných chloridů ČSN EN 1165 (808804)
Stálobarevnosti
G2 Zkoušky stálobarevnosti. Šedá stupnice pro hodnocení změny odstínu ČSN EN 20105-A02 (80 0119)
DIN EN 20105-A02
ISO 105-A02
STN EN 20150-A02
G3 Zkoušky stálobarevnosti. Šedá stupnice pro hodnocení zapouštění ČSN EN 20105-A03 (80 0121)
ISO 105-A03
STN EN 20105-A03
G4 Stanovení stupně zapouštění spektrofotometricky ČSN EN ISO 105-A04 (80 0178)
G5 Stanovení změny stupně odstínu spektrofotometricky ČSN EN ISO 105-A05 (80 0124)
G6 Stanovení stálobarevnosti na umělém světle: zkouška xenonovou výbojkou ČSN EN ISO 105-B02 (80 0147),  
IWS TM 5
G7 Stanovení stálobarevnosti v umělé povětrnosti: zkouška xenonovou výbojkou ČSN EN ISO 105-B04 (80 0171)
G8 Stanovení stálobarevnosti a stárnutí na umělém světle při vysoké teplotě: zkouška s xenonovou výbojkou ČSN EN ISO 105-B06
G9 Stanovení stálobarevnosti v domácím a komerčním praní ČSN EN ISO105-C06 (80 0123)
G10 Stanovení stálobarevnosti v praní s mýdlem nebo s mýdlem a sodou. ČSN EN ISO 105-C10 (80 0146)
G11 Stanovení stálobarevnosti v chemickém čištění ČSN EN ISO 105-D01 (80 0166)
G12 Stanovení stálobarevnosti v otěru: organická rozpouštědla ČSN EN ISO 105-D02 (80 0152)
G13 Stanovení stálobarevnosti ve vodě ČSN EN ISO 105-E01 (80 0143)
IWS TM 6
STN 80 0055, odst. 4.9.2
G14 Stanovení stálobarevnosti v mořské vodě ČSN EN ISO 105-E02 (80 0144)
G15 Stanovení stálobarevnosti v chlorované vodě (plovárenská voda) ČSN EN ISO 105-E03 (80 0163)
G16 Stanovení stálobarevnosti v potu ČSN EN ISO 105-E04 (80 0165)
IWS TM 174
Vyhláška MZ ČR č. 84/2001 Sb.,  Příloha č. 8, 9, 10
STN 80 0055, odst. 4.9.3
G17 Stanovení stálobarevnosti při pokapání kyselinou ČSN EN ISO 105-E05 (80 0125)
G18 Stanovení stálobarevnosti při pokapání alkálií ČSN EN ISO 105-E06 (80 0126)
G19 Stanovení stálobarevnosti při pokapání vodou ČSN EN ISO 105-E07 (80 0145)
G20 Stanovení stálobarevnosti při bělení chlornanem ČSN EN 20105-N01 (80 0127)
G21 Stanovení stálobarevnosti při bělení peroxidem ČSN EN 20105-N02 (80 0128)
ČSN EN ISO-N02
G22 Stanovení stálobarevnosti vůči organickým rozpouštědlům ČSN EN ISO 105-X05 (80 0177)
G23 Stanovení stálobarevnosti v žehlení ČSN EN ISO 105-X11 (80 0138)
G24 Stanovení stálobarevnosti v otěru ČSN EN ISO 105-X12 (80 0139)
Vyhláška MZ ČR č. 84/2001 Sb.,   Příloha č. 10
STN 80 0055 (4.9.1)
G25 Stanovení stálobarevnosti na světle po namočení umělým potem ČSN EN ISO 105-B07
G26 Stanovení stálobarevnosti na světle xenonovou výbojkou DIN 75 202
PV 1303
G27 Stanovení stálobarevnosti vůči působení vody (vznik skvrn způsobených vodou) Tefo metoda 56:1982
SS 25 1250:1994
ČSN EN ISO 105-E16
G28 Ověření geometrie maskovacích vzorů  ČOS 108019, 1.vydání, čl. 6.4.
G29 Stanovení barevných souřadnic a hodnoty barevného rozdílu SOP č. 5
G31 Zkouška otěru autopotahů PV 3906
G32 Stanovení stálobarevnosti v domácím a komerčním praní s přídavkem aktivátoru bělení při nízké teplotě ČSN EN ISO 105-C08 (80 0197)
G33 Stanovení stálobarevnosti v domácím a komerčním praní. za přítomnosti aktivátoru oxidačního bělení při nízké teplotě ČSN EN ISO 105-C09 (80 0170)
G34  Měření barevnosti  povrchu  ČSN EN ISO 105-J01
G35 Stanovení barevných diferencí ČSN EN ISO 105-J03 
Zdravotní nezávadnost
H1 Stanovení pH vodného výluhu ČSN EN ISO 3071 (80 0066)
STN 80 0066
Vyhláška MZ ČR č. 84/2001 Sb., Příloha 10
STN 80 0055 (4.6)
H2 Zkouška odolnosti materiálu vůči působení potu a slin Vyhláška MZ ČR č. 84/2001 Sb., Příloha č. 1
STN 80 0055 (4.9.4)
H3 Stanovení migrace prvků Sb, Ba, Cd, Cr, Pb, Se z hraček metodou atomové absorpční spektrometrie ČSN EN 71-3 (94 3095)
H4 Spektrofotometrické stanovení formaldehydu Vyhláška MZ ČR č. 84/2001 Sb.,  Příloha 10, 12
- volný a hydrolyzovatelný STN 80 0055, odst. 4.3
- odštěpitelný (metoda absorpce vodní parou) ČSN EN ISO 14184-1  (80 0291)      
  ČSN EN ISO 14184-2
H5 Kvalitativní zkouška primárních aromatických aminů ČSN 62 1156
Vyhláška MZ ČR č. 84/2001 Sb., Příloha č. 8, 9, 10, 12
H6 Pachová zkouška senzoricky PV 3900
H7 Stanovení emisí formaldehydu spektrofotometricky PV 3925
H8 Stanovení pH ČSN EN ISO 4045
H9 Stanovení chromu (VI). Spektrofotometrická metoda s 1,5-difenylkarbazidem ČSN ISO 11083 (75 7424)
H10 Stanovení chromu metodou atomové absorpční spektrometrie ČSN EN 1233 (757425)
Vyhláška MZ ČR č. 84/2001 Sb., Příloha č. 8, 9, 10
STN 80 0055 (4.4)
H11 Stanovení kadmia metodou atomové absorpční spektrometrie ČSN EN ISO 5961 (75 7418)
H12 Stanovení stopových prvků metodou atomové absorpční spektrometrie s grafitovou kyvetou (Ag, Al, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Pb) ČSN EN ISO 15586 (75 7381)
H13 Stanovení niklu uvolněného z výrobků přicházejících do přímého a dlouhodobého styku s pokožkou metodou absorpční atomové spektrometrie ČSN EN 1811 (42 1656)
Analytika vlny
I1 Stanovení obsahu příměsí rozpustných v etyléteru v textiliích obsahujících vlněná vlákna ČSN 80 0623
I2 Stanovení látek rozpustných v dichlormethanu ISO 3074:1975
I4 Stanovení příměsí rozpustných v dichlormethanu IWTO 10-62
I5 Stanovení minerálních látek v prané vlně PNJ 595-80-2003
Kvalita praní
J2 Stanovení průměrného polymeračního stupně celulózy ČSN 80 0601
DIN 54 270-3
J3 Stanovení bělosti ČSN EN ISO 105-J02
J4 Stanovení nespalitelného zbytku DIN 53 919-2
PNJ 589-80-2001
J5 Pračky pro domácnost – Metody měření funkce ČSN EN 60456
IEC 60456
Obvazový materiál
K1 Stanovení látek rozpustných ve vodě gravimetricky SOP č. 4 (ČSN 80 4103, čl. 22)
ČSN EN 1644-1 (85 4260)  Příloha D
ČSN EN 14079 (80 4141), ods. 5.12
K2 Stanovení látek rozpustných v lihu senzoricky SOP č. 4  (ČSN 80 4103, čl. 23)
K3 Stanovení látek rozpustných v éteru gravimetricky SOP č. 4  (ČSN 80 4103, čl. 24)
ČSN EN 14079 (80 4141), ods. 5.10
K4 Hodnocení vodného výluhu senzoricky SOP č. 4  (ČSN 80 4103, čl. 21)
K5 Titrační stanovení obsahu chloridů SOP č. 4  (ČSN 80 4103, čl. 27)
K6 Stanovení látek rozpustných v nepolárních rozpouštědlech gravimetricky ČSN EN 1644-1 (85 4260), Příloha G
K7 Stanovení volného chloru senzoricky SOP č. 4  (ČSN 80 4103, čl. 28)
K8 Stanovení fluoreskujících látek senzoricky SOP č. 4  (ČSN 80 4103, čl.29)
ČSN EN 1644-1 (85 4260),  Příloha E
ČSN EN 14079 (80 4141), odst.5.5
K9 Stanovení redukujících látek titrací SOP č. 4  (ČSN 80 4103, čl.30)
K10 Stanovení obsahu vlhkosti obvazového materiálu gravimetricky SOP č. 4  (ČSN 80 4103, čl.31)
ČSN EN 14079 (80 4141), ods. 5.15
K11 Stanovení síranového popela gravimetricky SOP č. 4  (ČSN 80 4103, čl.32)
ČSN EN 14079 (80 4141), ods. 5.16
K12 Stanovení nasávací mohutnosti (hydrofilie) gravimetricky SOP č. 4  (ČSN 80 4103, čl.33)
K13 Stanovení rychlosti potopení SOP č. 4  (ČSN 80 4103, čl.34)
ČSN EN 14079 (80 4141), odst. 5.9
K14 Stanovení podílu viskózové střiže gravimetricky SOP č. 4  (ČSN 80 4103 čl.35)
K15 Důkaz nepřítomnosti škrobu ve tkaninách SOP č. 4  (ČSN 80 4103, čl.36)
ČSN EN 14079 (80 4141), ods. 5.13
K16 Stanovení obsahu škrobu titračně SOP č. 4  (ČSN 80 4103, čl.37)
K17 Stanovení přítomnosti povrchově aktivních látek gravimetricky ČSN EN 1644-1 (85 4260),  Příloha H
ČSN EN 14079 (80 4141), ods. 5.11
K18 Důkaz obsahu vápníku SOP č. 4  (ČSN 80 4103, čl. 26)
K19 Stanovení přítomnosti cizích vláken v absorpčních gázách mikroskopicky ČSN EN 14079 (80 4141) odst. 5.4
Ostatní zkoušky
L1 Stanovení podílu textilních vláken ve směsích Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 1007/2011, příloha VIII
L1a metoda s použitím acetonu ČSN EN ISO 1833–3
L1b metoda s použitím chlornanu ČSN EN ISO 1833–4
L1c metoda s použitím zinečnatanu sodného ČSN EN ISO 1833–5
L1d metoda s použitím kyseliny mravenčí a chloridu zinečnatého ČSN EN ISO 1833–6
L1e metoda s použitím kyseliny mravenčí ČSN EN ISO 1833–7
L1f metoda s použitím acetonu ČSN EN ISO 1833–8 
L1g metoda s použitím benzylakoholu ČSN EN ISO 1833–9
L1h metoda s použitím dichlormethanu ČSN EN ISO 1833–10
L1i metoda s použitím kyseliny sírové ČSN EN ISO 1833–11
L1j metoda s použitím dimethylformamidu ČSN EN ISO 1833–12
L1k metoda s použitím xylenu ČSN EN ISO 1833–16 
L1l metoda s použitím kyseliny sírové ČSN EN ISO 1833–17
L1m metoda s použitím kyseliny sírové ČSN EN ISO 1833–18
L1n metoda spalováním ČSN EN ISO 1833–19
L1o metoda s použitím cyklohexanonu ČSN EN ISO 1833–21
L2 Zjišťování obsahu preparace ČSN 80 0523
L3 Stanovení vzniku zamlžení (fogging) z materiálu vnitřního vybavení vozidel DIN 75 201 – postup B
PV 3015
L4 Stanovení odolnosti proti uhlovodíkům (oleofobnost) ČSN EN ISO 14419
L5 Hodnocení barvy podkladového materiálu se sloučenými vlastnostmi – Výstražné oděvy s vysokou viditelností ČSN EN ISO 20471 (83 2820), čl.5.1
L6 Stanovení odolnosti materiálu proti pronikání (penetraci) kapalin ČSN EN ISO 6530
L7 Zjišťování určitých aromatických aminů odvozených od azobarviv metodou GC/MS ČSN EN 14362-1
Degradace textilních materiálů
M1 Stanovení pevnosti na vzorku původním a namočeném v předepsaných médiích ÖNORM B 6122
M3 Zjišťování odolnosti proti povětrnostním vlivům ČSN EN 12224
M4 Stanovení odolnosti vůči oxidaci ČSN EN ISO 13438
M5 Odolnosti proti kyselým a alkalickým kapalinám ČSN EN 14030
M6 Stanovení odolnosti vůči hydrolýze ČSN EN 12447
M7 Zjišťování chemické odolnosti pro aplikaci na skládkách ČSN EN 14414
M8 Zjišťování odolnosti proti vyluhování ČSN EN 14415
Plasty
N1 Stanovení migrace složek plastů a předmětů z plastů určených pro styk s poživatinami (simulant A, B, C) gravimetricky Směrnice rady 82/711/EHS,  Příloha, část I a II
Vyhláška č.38/2001Sb., příloha 4
N2  Celková migrace z plastů  Vyhláška MZČR č. 84/2001 Sb.,  Příloha 8, 9 
Mikrobiologie
O1 Hodnocení působení mikroorganismů zalitím vzorku do kultivačního média ČSN EN ISO 846 (64 0780)
O2 Zkoušení odolnosti proti penetraci mikrobů za sucha kultivačně ČSN EN ISO 22612 (85 811)
O3 Zjišťování antibakteriální aktivity difuzí v agaru ČSN EN ISO 20645 (80 0885)
O4 Stanovení počtu odletků a jiných částic uvolňující se za sucha laserovým čítačem ČSN EN ISO 9073-10 (80 6180)
O5 Stanovení odolnosti proti penetraci mikrobiálních kultivačně ČSN EN ISO 22610 (85 5813)
O6 Stanovení populace mikroorganizmů na výrobcích (bioburden) SOP 3 (ČSN EN ISO 11737-1 /85 5260/, příloha B - čl. B 2.2.1, B 2.2.5, B 3.2)
O7 Hodnocení antibakteriální aktivity textilních materiálů: Metoda paralelních proužků AATCC Test Method 147
O8 Stanovení účinku antibakteriální úpravy kultivačně AATCC Test Method 100
O9 Stanovení antibakteriální aktivity imobilisovaných antibakteriálních přípravků za podmínek dynamického kontaktu kultivačně ASTM Designation: E 2149