Certifikáty    

O Textilním zkušebním ústavu

TZÚ je organizace založená za účelem provádění nezávislého výzkumu, která je  současně leadrem zkušebnictví a certifikace v oboru.
Díky mezinárodním vzdělávacím a výzkumným projektům využívá pro svoji práci celou šíři zahraničních kontaktů.
Akreditovaná zkušební laboratoř dělá stále čest svému číslu v akreditaci OA.pdf a nabízí několik set zkoušek pro takřka všechny druhy textilních výrobků a nábytku. Stěžejní problematikou zkušebnictví je v současné době bezpečnost a to nejen zjišťování škodlivin, ale i nehořlavosti a odolnosti technických textilií. Do centra zájmu se dostává high-tech o čemž svědčí akreditace ÚCL  a hygiena, kvůli níž jsme vybudovali i mikrobiologickou laboratoř.
Certifikační orgán pro systémy řízení sice byl až třetí v historii akreditace u nás, ale jeho číslo 3003 zaujímá vedoucí postavení v certifikaci nejen textilních podniků, ale i prádelen.
V certifikaci průmyslových prádelen nemá v podstatě žádnou konkurenci. Naší předností je tradiční znalost oboru kvalifikace auditorů (Global Senior Auditors IQNet).
Na zkoušení navazuje certifikace a značení CE včetně certifikace řízení výroby. Certifikační orgán pro výrobky č. 3044  sice nebyl mezi prvními akreditovanými, ale dokázal získat pro ústav autorizaci AO 219 i notifikaci pro  EU NB 1021.
O vysoké kvalifikaci, zkušenostech a autoritě pracovníků ústavu svědčí také to, že je soudně znaleckým ústavem.
Nabídka služeb TZÚ by nebyla kompletní bez informací o nových technických normách, které zajišťuje  Centrum technické normalizace. Podílíme se také aktivně na tvorbě Evropských norem a mezinárodních norem ISO.
Kalibrace  přístrojů a zařízení je další specializovanou službou pro obor, kterou zajišťujeme přímo v podnicích.