Certifikáty    
BTex - Bariérové textilie a oděvní výrobky chránící před přírodními vlivy

EU

Číslo
projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_263/0018791, PP4
Koordinátor projektu: Sintex, a. s.
Rozpočet:
Doba trvání projektu: 1. 9. 2020 – 30. 11. 2022

Outdoorové prostředí přináší v rámci sportovních a volnočasových aktivit řadu rizik, která jsou lidmi často velmi podceňována. Jedná se především o rizika spojená s různými přírodními vlivy, jako je působení UV záření, nákaza infikovaným hmyzem, působení extrémních teplot a jiné. Přitom nejvíce ohroženou skupinu tvoří senioři a malé děti, jejichž pokožka je v porovnání s dospělými osobami výrazně citlivější. Cílem předkládaného podprojektu bude vyvinout výrobky, které ponesou více ochranných funkcí v jednom produktu.
V rámci podprojektu B-TEX   budou   připraveny   vzorky   textilií   a   konfekčních   výrobků s bariérovou ochranou eliminující výše uvedená rizika při současném zachování fyziologického komfortu nošení. Výsledného bariérového efektu bude dosaženo použitými textilními materiály, vhodně navrženou konstrukcí textilií anebo způsobem zušlechtění a finálních úprav textilií. Připravené textilie budou z pohledu výše uvedených rizik důkladně otestovány a zpracovány do finálních konfekčních výrobků pro cílovou skupinu seniorů a malých dětí.