Certifikáty    
>

Certifikace kontrolního systému biokontaminace - RABC - podle ČSN EN 14065

 

Systém RABC (Risk Analysis and Biokontamination Control) slouží k ovládání činitelů, které působí na prádlo a mohou ovlivnit jeho mikrobiologickou čistotu. Kontrolní systém biokontaminace  v prádelně zajišťuje preventivní a systematický přístup k  identifikaci míst možné kontaminace a ke stanovení kontrolních bodů, ve kterých jsou monitorovány stanovené parametry a stanovena opatření k zamezení snížení mikrobiologické kvality prádla. Důsledná aplikace nejen výrazně snižuje zdravotní rizika, ale optimalizuje i postupy v celém procesu údržby prádla.

Funkční systém RABC lze úspěšně zavést na základnu fungujících principů řízení kvality a zejména po důsledné aplikaci zásad správné prádelenské praxe. Ideální je integrace systému RABC do systému QMS podle ČSN EN ISO 9001 s aplikovanými zásadami Oborových specifikací odborné údržby prádla. Zavedení a certifikace systému RABC jsou vhodné zejména pro prádelny a pronajímatele zabezpečující prádlo pro zdravotnická zařízení s potřebou textilu pro operační sály, kdy je u zpracovatele právním předpisem požadováno splnění požadavků ČSN EN 13795, tj. mimo jiné i validované procesy údržby prádla. Zvýšenou jistotu mikrobiologicky čistého prádla ocení i klienti z řady dalších dalších oborů, především potravinářské firmy.


Přínosy certifikace systému RABC:

  • plnění požadavků nejnáročnějších zákazníků (zdravotnických zařízení, potravinářských firem, špičkových hotelů);
  • prokázání plnění hygienických požadavků nad rámec minimálních požadavků daných národní legislativou;
  • garance stálosti procesu údržby prádla a tím i stabilní a vysokou kvalitu poskytovaných služeb a produktů zákazníkům;
  • prokázání vhodnosti, účinnosti a efektivnosti vybudovaného systému kontrolních bodů třetí nezávislou stranou
  • zlepšení pořádku a zvýšení efektivnosti v celé organizaci;
  • zvýšení důvěry veřejnosti a státních kontrolních orgánů
  • výhoda ve výběrových řízeních.


Dokumenty ke stažení:


Kontakt:
Ing. Vítězslav Gaja
vedoucí certifikačního orgánu
telefon: +420 543 426 725
mobil:    +420 608 150 122
fax:       +420 543 423 590
e-mail:   gaja(a)tzu.cz; cos(a)tzu.cz