Certifikáty    

Celá řada výrobců či obchodníků se při své činnosti setkává se zkoušením, hodnocením a certifikací výrobků. Certifikace mohou být povinné - např. z hlediska bezpečnosti či zdravotní nezávadnosti, ale i takzvaně "dobrovolné", kdy certifikát prokazuje kvalitu výrobku z hlediska jeho užitných vlastností. Výstupem z tohoto procesu je certifikát, který slouží k doložení jednotlivých charakteristik výrobku.
Výrobce/obchodník tímto splní svoji povinnost, v případě dobrovolných certifikací udělá i krok navíc, ale cílový zákazník se často ani nedozví, že je výrobek certifikován. Proto již několik let nabízí TZÚ možnost označit výrobky "Certifikační značkou", která cílového zákazníka informuje o tom, že výrobek prošel důkladným prověřením. Číslo, které Certifikační značka obsahuje, je označením certifikátu, ke kterému se vztahuje. Podle něj je možno ověřit, že výrobek skutečně prověřen byl a s ohledem na jaké parametry.

V současné době používá tuto značku více než 50 organizací pro téměř osm desítek výrobků. Výrobky, které značku obdržely, jsou zejména textilie a výrobky určené dětem, dále textilie pro zdravotnictví, pracovní oděvy, přikrývky, povlaky matrací ale také podlahové krytiny či interiérové textilie. Nejčastěji jsou textilní produkty certifikovány z hlediska zdravotní nezávadnosti, hořlavosti a samozřejmě bezpečnosti pro jednotlivé účely použití.

Každá organizace s touto značkou pracuje jinak, ale v zásadě musí dodržovat podmínky označování, ke kterým se zavázala při přebírání značky. V praxi se můžete s touto značkou setkat v prodejnách s textilními výrobky, kdy výrobce využije možnosti uvést tuto značku na výrobku samotném - na etiketě, na obalu či zmínku v informačních materiálech. Častěji se však na ni zapomíná a dostatečně nevyužívá potenciálu, který skýtá.
Obecně jsou značky nástrojem jednoduché komunikace, který má zákazníkovi napomoci v orientaci na nepřehledném trhu. Je však třeba, aby zákazník o značce věděl a vyžadoval prověřené výrobky. Sama značka již obsaženým textem hlásá: Certifikováno TZÚ, resp. Ověřeno TZÚ. To znamená, že výrobce o své výrobky pečuje a snaží se zákazníkovi nabídnout to nejlepší.
Také Vy vybírejte podle informací, které jsou Vám při nákupu poskytnuty!

Kriteria používání Certifikační značky naleznete ZDE.