Certifikáty    
CONFYE - Confección y Empleo

erasmusPlus

Číslo projektu: 2018-1-ES01-KA202-050288
Koordinátor projektu: ASECOM Madrid (Španělsko)
Rozpočet: 390 tis. Kč
Doba trvání projektu: 1. 10. 2018 – 30. 09. 2020

Hlavním výstupem projektu CONFYE bude soubor instruktážních materiálů k profesní orientaci a podnikání. Bude sloužit projektům vytvořeným skupinami studentů odborného vzdělávání v různých zemích jako způsob, jak demonstrovat schopnosti a dovednosti firmám a posílit tak šanci najít si práci nebo si založit vlastní firmu.
V roce 2019 bylo natočeno celkem sedm rozhovorů k modulu „Jak nastartovat business“. Spo­lečně s ATOK byli vybráni a osloveni odborníci na daná témata: business plán, komunikace se zákazníkem, potřebné technické vybavení šicí dílny, aspekty ženského podnikání, legislativa pro podnikání, marketingový průzkum a předpoklady pro podnikání.
Zároveň byla vytvořena názorná animace pro začínajícího podnikatele, jak se k podnikání zaregistrovat (http://‌projects.v4p.cz/animace-osvc/index.html?lang=en).
Modul bude doplněn ještě kapitolou Moje CV a Budování osobní značky. Všechna videa budou k dispozici na kanálu YouTube. Cílem MOOC je poskytnout užitečné vzdělávací zdroje pro učitele a studenty a usnad­nit rozvoj studentských podnikatelských projektů a startupů.