Certifikáty    

Jaké doklady musí mít obchodník vyvěšené na prodejně?

Je třeba vycházet ze zákona na ochranu spotřebitele a to zejména z ustanovení § 10, čl. (8), kde je uvedeno, že pokud jsou výrobky označeny kódy, symboly nebo piktogramy, musí prodávající vhodně zpřístupnit spotřebiteli informaci o jejich významu. V daném případě je tedy účelná informace ve formě plakátů nebo letáčků s uvedením všech možných variant symbolů, se kterými se může spotřebitel v prodejně setkat. Jde o symboly pro údržbu textilií nebo pro vhodnost použití výrobků — zejména jsou to symboly kterými jsou označovány koberce a v současné době se připravují pro potahové textilie. Stejně tak by měl být spotřebitel informován o kódovém označení velikosti oděvů. Zvláště u výrobků dovážených z různých států nebo výrobků, které byly určeny pro hlavního odběratele v jiné zemi než v ČR. Rovněž vysvětlení k označením písmeny S, M, L by spotřebitelům pomohlo ve volbě správné velikosti. Velikostní označení se mezi státy EU dost významně liší a i když je snaha o jeho sjednocení velká, potrvá ještě rok až dva, než se dokončí a zavede. Podrobné informace jsou uvedeny v postupně vydávaných Evropských normách, ale ty jsou pro spotřebitele poněkud komplikované. Proto je doporučováno využívat plakáty jako efektivní a graficky sdílnou formu informace.