Certifikáty    

Textil je nesmírně dynamický obor, ve kterém dochází k neustálým změnám a novým aplikacím textilních produktů v praxi. Na všechny tyto novinky reaguje i standardizace, kde dochází jak k revizím starších norem, tak i k vydávání nových. Centrum technické normalizace (CTN) pro Vás všechny změny týkající se textilu sleduje a vydává je vždy čtvrtletně na CD.

CD TN obsahuje:

1. Informace o aktuálních právních předpisech (zákony, vyhlášky, nařízení vlády) vztahujících se k jakosti, posouzení shody, technické normalizaci a metrologii.

2. Aktuální seznam norem (zasílání informací o nově vydaných normách, jejich Změnách, případně o jejich zrušení) ČSN, ČSN EN třídy 80, ČSN EN ISO k systémům řízení (řada 9000 a 14000) a harmonizovaných norem k nařízení vlády.

3. Metodiku používanou při vypracování podnikových norem, případně další formy technických specifikací na výrobky i při specifikaci jakosti výrobků ve smlouvách.

4. Metodická a poradenská pomoc v oblasti metrologického zabezpečení měřidel. Metodický návod na metrologické zabezpečení měřidel v organizaci.

5. Dále pak aktuální informace o symbolech údržby, obchodních názvech vláken, doporučení pro vedení podnikového archivu norem, systémech řízení jakosti, environmentu a BOZP.

Našich služeb využívá mnoho desítek úspěšných podniků, připojte se k nim i Vy!

Chcete více informací?
Na všechny dotazy týkající se Infoservisu CTN rád odpoví Ing. Vítězslav Gaja, Ph.D., tel: 543 426 735.