Certifikáty    

Základní požadavky na hračky stanovuje nařízení vlády č. 86/2011 Sb., v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na hračky, v souladu se směrnicí 2009/48/ES.

Nařízení vlády stanoví základní požadavky na tyto výrobky z hlediska jejich bezpečnosti, stanovuje jednotlivé povinnosti výrobců/ zplnomocněných zástupců/ dovozců/ distributorů při uvádění výrobků na trh a uvádí konkrétní postup posouzení shody. Základní požadavky jsou konkretizovány harmonizovanými normami řady ČSN EN 71. Pro oblast textilních hraček jsou využívány tyto normy:

  • ČSN EN 71-1 (94 3095) Bezpečnost hraček. Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti
  • ČSN EN 71-2 (94 3095) Bezpečnost hraček. Část 2: Hořlavost
  • ČSN EN 71-3 (94 3095) Bezpečnost hraček. Část 3: Migrace určitých prvků
  • ČSN EN 71-9 (94 3095) Bezpečnost hraček. Část 9: Organické chemické sloučeniny. Požadavky.
  • ČSN EN 71-10 (94 3095) Bezpečnost hraček. Část 10 Organické chemické sloučeniny. Příprava vzorků a extrakce
  • ČSN EN 71-11 (94 3095) Bezpečnost hraček. Část 11 Organické chemické sloučeniny. Analytické metody

Pro posouzení shody hraček není vždy nutná účast notifikované osoby (závisí na typu hračky). Pokud se však výrobce nebo dovozce necítí odborně způsobilý pro posouzení shody svého výrobku, může požádat o posouzení notifikovanou osobu.

Hračky, které se zkouší a posuzují v TZÚ:

Hračky vyrobené z textilních materiálů - měkce vycpané hračky, plyšové hračky, maňásci, panenky, dětské stany, převlekové maškarní kostýmy.

 Rozsah notifikace TZÚ:

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.notifiedbody&refe_cd=EPOS%5F46623

 

Co je hračka?

Hračkou ve smyslu nařízení vlády č. 86/2011 Sb. se považuje jakýkoliv výrobek navržený nebo zjevně určený ke hraní pro děti mladší 14 let. Nařízení vlády vymezuje výrobky, které hračkou nejsou.

 

Rozhodnutí o  autorizaci ve formátu PDF

Kliknutím na obrázek vlevo si můžete zobrazit Rozhodnutí o autorizaci pro hračky NO 1021 TZÚ Brno ve formátu PDF.

 

 

 

 

Informace o harmonizovaných normách:

https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/toys_en

Informace z EU:
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/
https://ec.europa.eu/growth/sectors/toys/safety/guidance/

Brožura o bezpečnosti hraček:

http://www.unmz.cz/files/zku%C5%A1ebnictv%C3%AD/W-toys-safety-brochure_CS.pdf