Certifikáty    
> Interní auditor EMS

Interní auditor EMS

Cílem kurzu je připravit interní auditory organizací se systémem managementu zahrnující environmentální management dle ISO 14001. Účastníci kurzu získají informace o požadavcích výše uvedených norem na systém managementu. Dále budou seznámení s požadavky na kompetence interního auditora a dalším využitím normy ISO 19011 při plánování a provádění interních auditů.

 

Obsah:                      

  • Procesní přístup
  • Systém managementu  podle ISO 14001
  • Interní audit podle ISO 19011
  • Průběh auditu podle ISO 19011
  • Nejčastější neshody a nedostatky
  • Zpráva z interního auditu
  • Příklad otázek k internímu auditu

 

Časový rozsah: 1 den (7 hod)

Cílová skupina: Pro pracovníky, kteří chtějí zastávat úlohu interního auditora integrovaného systému řízení, je vhodný i pro pracovníky středního managementu firem s takto implementovaným systémem.

Výstup: Osvědčení o absolvování semináře s platností na 3 roky. Seminář je ukončen závěrečným testem získaných znalostí.

Cena: 3 250,-Kč + DPH

Přihláška na kurz Interní auditor EMS