Certifikáty    
Úvodní strana > Interní auditor EnMS dle normy ČSN EN ISO 50001: 2

Interní auditor EnMS dle normy ČSN EN ISO 50001: 2

Cílem semináře je připravit interní auditory organizací se systémem managementu hospodaření s energií – požadavky s návodem k použití podle normy ISO 50001: 2019. Účastníci semináře získají informace o požadavcích výše uvedené normy na systém managementu. Dále budou seznámení s požadavky na kompetence interního auditora a dalším využitím normy ISO 19011 při plánování a provádění interních auditů.

 

Obsah semináře

  • procesní přístup
  • systém managementu  podle ISO 50001: 2019
  • interní audit podle ISO 19011
  • průběh auditu podle ISO 19011
  • nejčastější neshody a nedostatky
  • zpráva z interního auditu
  • příklad otázek k internímu auditu

 

Časový rozsah: 1 den (9:00 - 15:00)

Cílová skupina: Pro pracovníky, kteří chtějí zastávat úlohu interního auditora, je vhodný i pro pracovníky středního managementu firem s takto implementovaným systémem.

Výstup: Osvědčení o absolvování semináře s platností na 3 roky. Seminář je ukončen závěrečným testem získaných znalostí.

Cena: 3 250,-Kč + DPH

Přihláška na kurz Interní auditor EnMS dle normy ČSN EN ISO 50001: 2019