Certifikáty    
> Interní auditor EnMS

Interní auditor EnMS

Cílem kurzu je připravit interní auditory organizací se systémem managementu hospodaření s energií podle normy ISO 50001. Účastníci kurzu získají informace o požadavcích výše uvedené normy na systém managementu. Dále budou seznámení s požadavky na kompetence interního auditora a dalším využitím normy ISO 19011 při plánování a provádění interních auditů.

 

Obsah:

  • Procesní přístup
  • Systém managementu  podle ISO 50001
  • Interní audit podle ISO 19011
  • Průběh auditu podle ISO 19011
  • Nejčastější neshody a nedostatky
  • Zpráva z interního auditu
  • Příklad otázek k internímu auditu

 

Cílová skupina: Pro pracovníky, kteří chtějí zastávat úlohu interního auditora, je vhodný i pro pracovníky středního managementu firem s takto implementovaným systémem.

Časový rozsah: 1 den (9:00-14:00)

Výstup: Osvědčení o absolvování semináře s platností na 3 roky. Seminář je ukončen závěrečným testem získaných znalostí.

Cena: 3 250,-Kč + DPH

Přihláška na kurz Interní auditor EnMS