Certifikáty    
Úvodní strana > Interní auditor QMS

Interní auditor QMS

Cílem kurzu je připravit interní auditory organizací se systémem managementu kvality dle ISO 9001. Účastníci kurzu získají základní informace o požadavcích uvedené normy na systém managementu. Dále budou seznámení s požadavky na kompetence interního auditora a dalším využitím normy ISO 19011 při plánování a provádění interních auditů. 

Obsah:

  • Procesní přístup
  • Systém managementu  podle ISO 9001
  • Interní audit podle ISO 19011
  • Průběh auditu podle ISO 19011
  • Nejčastější neshody a nedostatky
  • Zpráva z interního auditu
  • Příklad otázek k internímu auditu

 

Časový rozsah: 1 den (8 x 45min)

Cílová skupina: Seminář je zaměřen na nové pracovníky, kteří budou provádět interní audity v organizaci

Výstup: Osvědčení o absolvování semináře s platností na 3 roky. Seminář je ukončen závěrečným testem získaných znalostí.

Cena: 2 550,-Kč + DPH

Přihláška na kurz Interní auditor QMS