Certifikáty    

Možnosti zvyšování kvalifikace prodejců a obchodníků

V rámci našeho školícího střediska doporučujeme tato vybraná školení všem obchodníkům, kteří mají zájem získat základní ale i specifické informace o textilních materiálech, jejich nejčastějších vadách, postupech při řešení reklamací o zpracování znaleckých posudků a platné legislativě v oblasti reklamací a ochrany spotřebitele.

1. Jednorázové školení zaměřené především na reklamace a nejčastější vady výrobků:

Reklamace z pohledu prodejce, zákazníka a soudního znalce

2. Školení zaměřené zejména na možnosti zkoušení výrobků a ověřování deklarovaných vlastností textilií:

Zkoušky a interpretace výsledků zkoušek

3. Elektronické vzdělávaní prostřednictvím internetu s možností osobní certifikace (program školení akreditován ministerstvem školství):

Internetový vzdělávací kurz - ŠKOLA TEXTILU