Certifikáty    
>

Kalibrační laboratoř nabízí seřízení a kalibrace textilních zkušebních přístrojů.

Cílem naší práce je poskytnutí kvalitní a průkazné kalibrace textilních zkušebních přístrojů, a tím zabezpečení jejich správného měření a zjišťování kvality textilní výroby.

 

Kalibrační činnost je prováděna podle dokumentovaných kalibračních metod odzkoušených praktickou činností v podmínkách Textilního zkušebního ústavu. Etalony měření jsou metrologicky navázány na etalony Českého metrologického institutu nebo akreditovaných kalibračních laboratoří. Nejistoty měření při kalibracích jsou zpracovávány podle dokumentu vydaného Českým institutem pro akreditaci EA 4 / 02. Metrologický konfirmační systém měřících zařízení naší Kalibrační laboratoře je prováděn podle standardu ČSN EN ISO 10012 vydaného v listopadu 2003.

 

P.č

KALIBRACE PŘÍSTROJE

1.

Oděrací přístroj MARTINDALE
4 pracovní místa
6 pracovních míst
8 pracovních míst

kalibrace je prováděna podle ČSN EN ISO 12947-1

2.

 

ZÁKRUTOMĚR - kalibrace spočívá ve zjištění počtu otáček upínacího vřetene vzorku a souhlas s počítadlem přístroje. Měření se provádí opticky pomocí digitálního přístroje k počítání jednotek a otáček. Druhou částí kalibrace je zjištění správného předpětí rozvíjeného materiálu. Měřeno digitálním siloměrem s rozlišením 0,1 N.

3.

 

VIJÁK metrický - kalibrace spočívá ve zjištění počtu otáček navíjecí růžice a správné indikaci na počítadle otáček, dále změření délky navinutého materiálu. Prováděno přímo na navíjeném materiálu pomocí digitálního měřiče délky odvíjeného materiálu.

4.

ACCELEROTOR vrtulkový oděrač - podstatou kalibrace je optické zjištění počtu otáček vrtulky za minutu , druhou částí kalibrace je zjištění přesnosti chodu časového spínače přístroje.

5.

 

Žmolkovač komorový ATLAS, ŽMOLTEX - podstata kalibrace je stejná jako u položky číslo 4. 

6.

 

 

 

 

 

PRAČKA kalibrace dosažených teplot prací lázně - podstatou kalibrace je umístění teplotního datalogeru přímo do pracího bubnu s praným materiálem. Teplotní dataloger absorbuje do svého snímače pohyb teplot prací lázně v rozsahu 40 - 100°C. Po ukončení praní je informace o teplotách vyhodnocena z datalogeru pomocí software v PC možno i namístě a na přání zákazníka zpracována graficky jako příloha Kalibračního listu.

1 teplotní rozsah
2 teplotní rozsahy
3 teplotní rozsahy

 (například 40, 60, 90°C)

7.

 

 

 

LINITEST,KOLTEST kalibrace dosažených teplot vodních lázní - podstata kalibrace je stejná jako u položky číslo 6.
1 teplotní rozsah
2 teplotní rozsahy
3 teplotní rozsahy

(například 40, 60, 90°C)

8.

 

Nástěnný vlasový VLHKOMĚR (prováděno v klimatizační komoře v prostorách TZÚ)

V případě nutnosti seřízení přístroje.

9.

Zapisovací TERMOHYGROGRAF (prováděno v klimatizační komoře v prostorách TZÚ)

V případě nutnosti seřízení přístroje.

10.

TLOUŠŤKOMĚR - postatou kalibrace je pomocí koncových měrek Somet zjistit přesnost měření tlouštěk v rozsahu 0,05 - 200 mm.

11.

  

Rotační ODĚRAČ podlahovin - podstatou kalibrace je zjištění správného počtu otáček upínací hlavice vzorků a indikace těchto otáček na počítadle přístroje, druhou částí kalibrace je zjištění správné hmotnosti zatěžovacích závaží.

12.

 

Přístroj pro hodnocení stálobarevnosti v OTĚRu - podstatou kalibrace je zjištění správné hmotnosti otíracího palce, správného tvaru a průměru otírací plošky otíracího palce a zjištění správné délky otírací dráhy zkušebního zařízení.

13.

  

Kalibrace intenzit SVĚTELNÝCH veličin prohlížecích komor a skříní - kalibrace spočívá ve zjištění správných intenzit světelných režimů D 65 , TL 83, TL 84 a Halogen prohlížecích komor.

14.

 

 

Přístroj ke stanovení PRODYŠNOSTI textilií (přístroje na bázi plováčkových průtokoměrů vzduchu) - podstatou kalibrace je zjištění správného tlakového spádu při provádění měření prodyšnosti textilií, to znamená zjištění podtlaku proudícího vzduchu v Pa , druhá část kalibrace je provedení porovnávacího měření množství protečeného vzduchu přes průtokoměry (rotametry) v rozmezí 100 - 3 500 l/hod. Měření je prováděno soustavou průtokoměrů OMEGA.

15.

 

Teplota v ŽEHLÍCÍM LISU - podstatou kalibrace je sevření teplotního čidla mezi žehlící plochy lisu a zjištění teploty žehlení při sevřených žehlících plochách.

 

 

Dále nabízíme změření předpětí navíjené nitě, změření délky plošné textilie, změření rychlosti proudění vzduchu, případně i jiné řešení metrologických  problémů při zkoušení textilií.

CENY Vám rádi na počkání zašleme, prosím, kontaktujte pana Jana Řezáče, kalibračního technika na tomto e-mailu.