Certifikáty    

 

KČN - VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE V NÁBYTKÁŘSKÉM PRŮMYSLU - EKOLOGIZACE VÝROBY

Doba řešení: 1.2.2016 – 31.8.2018

klastr
euRozvoj 

Projekt zajišťuje užší a intenzivnější propojení výzkumných pracovišť s výrobní nábytkářskou základnou zejména MSP. Díky kolektivnímu výzkumu budou mít nábytkáři přístup k nejnovějším technickým poznatkům, jejichž získání vlastními silami by pro většinu MSP bylo neúnosně finančně náročné.

 

Část 1 je zaměřená na vývoj inovovaných materiálů a technologie pro nábytkářský a stavební průmysl. Cílem první části je vyvinout materiály, efektivně využívající dosud nezpracovávaný odpadní materiál z výroby, které budou mít zlepšené vybrané mechanické vlastnosti než stávající materiály, které neobsahují druhotnou nebo recyklovanou surovinu.

Výstupem bude vyvinutí nových sendvičových kompozitních materiálů (desek) na bázi překližovaných desek z recyklovaných a druhotných surovin, které bude možné použít jako plnohodnotnou náhradu za stávající systémy především pro jejich očekávané dobré zvukově izolační vlastnosti v interiéru, pevnost a nízkou hmotnost.

 

Část 2 je zaměřená na použití nejnovějších technologií při realizaci povrchových úprav nábytkových dílců a skleněných elementů různými nátěrovými hmotami za účelem dosažení antibakteriální PU a snížení emisí VOC.

Cílem druhé části je snížit únik VOC látek do prostředí, zvýšit efektivitu nanášení nátěrových hmot a zlepšit výsledné vlastnosti povrchu zejména s ohledem na odolnost povrchů proti bakteriím. Výstupem budou nové ověřené technologické postupy povrchových úprav materiálů s využitím moderní metody navalování nátěrových hmot a funkční vzorky takto povrchově upravených nábytkových dílců. Postupy budou aplikovány na materiály vyvinuté v první části i stávající materiály a výsledky budou vzájemně porovnány.