Certifikáty    

V jakých případech by měl obchodník předat reklamaci soudnímu znalci?

Asi nelze vymezit, ve kterých případech konkrétně by si měl obchodník vyžádat znalecký posudek, záleží to na povaze případu. Pokud není možné reklamaci uspokojivě vyřešit a dojde k nejasnostem, kde vznikla chyba, proč vznikla a kdo ji zavinil, může předložit tuto záležitost k posouzení soudnímu znalci spotřebitel, obchodník nebo dodavatel. Záleží na vztazích mezi jednotlivými stranami sporu. Znalecký posudek je pak podkladem k dalšímu řízení o reklamaci, případně je předložen při soudním řízení v dané záležitosti. K nám do Textilního zkušebního ústavu jako znaleckého ústavu přicházejí převážně spory mezi obchodníky a spotřebiteli. Spory mezi obchodníky a dodavateli jsou méně časté, jednak proto, že vztahy mezi nimi jsou již mnohdy pokryty smlouvami jednak proto, že vedou mezi sebou většinou korektní jednání. Protože tomu tak není při prodeji přes pult, přichází k nám mnohdy spotřebitel jenom proto, že se podle jeho vyjádření k němu choval obchodník přezíravě. Někdy ani není důležité to, že mu reklamaci zamítl, ale způsob chování prodávajícího, to že mu nevysvětlil důvod zamítnutí tak, aby se spotřebitel necítil ponížen a uražen.