Certifikáty    
Akreditovaná zkušebna je objektivní, nestranná a nezávislá. Naši pracovníci dbají na důvěrnost informací a jsou připraveni plnit vaše požadavky v co nejkratších termínech. Obvyklá dodací lhůta je v rozmezí od 14 dnů do 1 měsíce. Je však závislá zejména na druhu a rozsahu prováděných zkoušek a může být i výrazně kratší.