Certifikáty    
Úvodní strana > Manažer kvality QMS

Manažer kvality QMS

Cílem semináře je seznámení účastníků s požadavky nové normy ČSN EN ISO 9001:2016, stanovené postu přechodu na nové vydání normy, stanovení kontextu organizace a možných rizik, procesů a vazeb mezi nimi, a praktické uplatňování poznatků při zavádění a uplatňování systemu. 

 

Obsah semináře

  • soubory norem pro budování systémů managementu
  • přechod z normy ISO 9001:2008 na ISO 9001:2015
  • systém managementu podle ISO 9001:2015
  • kontext a rizika organizace
  • řízení externích dokumentů
  • hodnocení procesů, výkonnosti a monitorování procesů
  • nejčastější neshody a nedostatky v systémech managementu
  • přezkoumání managementu

 

Časový rozsah: 1 den (9:00-15:00)

Cílová skupina: Pracovníci odpovědní za řízení systému kvality ve firmě. Seminář je vhodný jak pro nové manažery kvality, tak i pro stávající pracovníky, kteří si rádi osvěží teorii této oblasti.

Výstup: Osvědčení o absolvování semináře s platností na 3 roky. Seminář je ukončen závěrečným testem získaných znalostí.

Cena: 2 550,-Kč + DPH (součástí ceny je občerstvení, materiály v tištěné podobě a osvědčení o absolvování školení)

Přihláška na kurz Manažer kvality QMS