Certifikáty    
> Manažer kvality QMS

Manažer kvality QMS

Cílem semináře je seznámení účastníků s požadavky integrovaného systému managementu podle nové normy ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016, stanovení kontextu organizace a možných rizik, procesů a vazeb mezi nimi, a praktické uplatňování poznatků z praxe při zavádění a uplatňování systému.

 

Obsah semináře

  • soubory norem pro budování systémů managementu
  • přechod z normy ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004 na ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015
  • systém integrovaného managementu podle ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015
  • kontext a rizika organizace
  • řízení externích dokumentů
  • hodnocení procesů, výkonnosti a monitorování procesů
  • nejčastější neshody a nedostatky v systémech managementu
  • přezkoumání managementu

 

Časový rozsah: 1 den (8 x 45min)

Cílová skupina: Pracovníci odpovědní za řízení systému kvality ve firmě. Seminář je vhodný jak pro nové manažery kvality, tak i pro stávající pracovníky, kteří si rádi osvěží teorii této oblasti.

Výstup: Osvědčení o absolvování semináře s platností na 3 roky. Seminář je ukončen závěrečným testem získaných znalostí.

Cena: 2 550,-Kč + DPH

Přihláška na kurz Manažer kvality QMS