Certifikáty    
> Metrologie v praxi

Metrologie v praxi

Cílem semináře je seznámení se se základními pojmy, výběrem nejdůležitějších zákonných a normativních požadavků na metrologii v organizaci a možnostmi při jejich naplňování. Seminář je dále vhodný pro nové i stávající pracovníky, kteří působí v metrologii, kteří hodlají teoretické poznatky přenést do praktické podoby a efektivně řídit metrologii ve své organizaci.

 

Obsah:

  • Definice a principy měření a zkoušení, význam měření (metrologie)
  • požadavky legislativy a systému kvality
  • Kontrola procesu výroby / služby
  • Řízení měřicího a monitorovacího vybavení, Workshop

Časový rozsah: 1 den (5 x 45min)

Cílová skupina: Pracovníci na pozicích odpovědných za metrologii v organizaci.

Výstup: Osvědčení o absolvování semináře s platností na 3 roky. Seminář je ukončen závěrečným testem získaných znalostí.

Cena: 2 250,-Kč + DPH

Přihláška na kurz Metrologie v praxi