Certifikáty    
> Nařízení EP o značení textilních vláken

Nařízení EP o značení textilních vláken

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011 ze dne 27. září 2011 o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků a o zrušení směrnice Rady 73/44/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES

V Úředním věstníku EU ze dne 18. října 2011 bylo zveřejněno výše uvedené nařízení, které je výsledkem revize tří směrnic. Vzhledem k tomu, že nařízení je přímo aplikovatelné a neponechává prostor pro rozdílné provedení ze strany jednotlivých členských států, povede ke snížení legislativní zátěže tím, že zjednoduší a zrychlí legislativní proces týkající se schvalování a zavádění nových druhů textilních vláken, ale i k upřesnění označování textilních výrobků materiálovým složením v rámci celého Společenství. V neposlední řadě by mělo podpořit inovace v odvětví textilního a oděvního průmyslu.

Účinnost nařízení je od 8. května 2012. Textilní výrobky, které splňují směrnici 2008/121/ES a byly uvedeny na trh před 8. květnem 2012, mohou být na trh dodávány až do 9. listopadu 2014.

Celé závazné znění Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011 včetně oficiálně publikovaných otázek a odpovědí (FAQ) k Nařízení naleznete na stránkách Evropské komise zde.

Příslušnou jazykovou verzi nařízení si můžete stáhnout zde.

 Za Českou republiku se jednání účastní Ing. Petr Nasadil, vedoucí AZL, TZÚ, s.p.

Průběžně aktualizované otázky a odpovědi k výkladu Nařízení přeložené do českého jazyka naleznete zde.