Certifikáty    
> Nástroje zlepšování kvality

Nástroje zlepšování kvality

Nástroje zlepšování kvality jsou základními nástroji, které by měl člověk zabývající se kvalitou znát. Jsou založeny na obecných postupech a výsledky se dají snadno a rychle vyhodnotit. Vyšetřují příčiny, stanovují priority a hledají možnosti ke zlepšování. Zpravidla napomáhají ke shromažďování potřebných informací, jejich logickému uspořádání a nalezení patřičných souvislostí mezi nimi. Obsahem školení je seznámení s nástroji zlepšování kvality a jejich aplikace.

Obsah:

  • Principy cílového managementu
  • Sedm základních nástrojů kvality (sběr dat, vývojový digram, diagram příčin a následků, Paretův diagram, histogram, bodový diagram, regulační diagram)
  • Další nástroje kvality

(SWOT analýza, brainstorming, 5x proč, stromový diagram …)

  • Six Sigma
  • Spokojenost zákazníka

 

Časový rozsah: 1 den (9:00-14:00)

Cílová skupina: pracovníci oddělení řízení kvality, manažeři kvality a pracovníci odpovědní monitoring kvality v organizaci

Výstup: Osvědčení o absolvování semináře s platností na 3 roky. Seminář je ukončen závěrečným testem získaných znalostí.

Cena: 2250 Kč bez DPH

Přihláška na kurz Nástroje zlepšování kvality