Certifikáty    

NoMaTex – Nové materiály, technologie a textilní elektronické prvky pro oblast smart textilií

Číslo projektu:
FV 30051
Koordinátor projektu: VÚB, a. s.; spoluřešitel Západočeská univerzita Plzeň
Rozpočet: 24,273 mil. Kč
Doba trvání projektu: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2021

V roce 2019, tj. v druhém roce řešení projektu NoMaTex, byly řešeny návrhy na laboratorní výpředy s různými podíly vodivých komponent, stanovení limitních podílů netextilních složek, sledování vnitřní struktury přízí a nití s vodivými komponenty.
Při výzkumu a vývoji jednotlivých nití a přízí byly realizovány různé laboratorní testy dle požadavků řešení a řešitelů. Jednalo se především o mechanicko-fyzikální testy, prací zkoušky, životnostní zkoušky – oděr.
Součástí řešení byly i návrhy a metodika hodnocení nehořlavosti lineárních délkových textilií.
V roce 2019 byly v rámci etapy 02 vzoro­vány různé druhy, typy a konstrukce stuh s ohledem na jejich „elektrické“ uplatnění. Byly realizovány nové návrhy pružných vodivých stuh v jednovodičovém a čtyřvodičovém jedno­stranném provedení a dále vzorky dvouvodičových stuh ve třech různých provedeních, ve kterých se střídá vodivá dráha na rubové a lícové straně pružné stuhy. Dále byl realizován rovněž výzkum a vývoj textilních anténních prvků.