Certifikáty    
> Nové normy ISO 9001 a ISO 14001 jsou vydány!

Nové normy ISO 9001 a ISO 14001 jsou vydány!

Dlouho očekávané revize normy ISO 9001:2015 Systémy managementu kvality - Požadavky a ISO 14001:2015 Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití byly dne 15.09.2015 publikovány v anglické verzi.

České verze těchto norem by měly být k dispozici nejpozději do 6 měsíců.

Datem 15.09.2015 nastává 3-leté přechodné období pro zavedení nových požadavků těchto norem pro stávající držitele certifikátů podle ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005.

Certifikáty systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005 budou již vydávány s platností pouze do 15.09.2018, avšak pokud certifikovaná firma v rámci přeposouzení požadavků ISO 9001:2015/ISO 14001:2015 při některém dalším auditu potvrdí shodu s ISO 9001:2015/ISO 14001:2015, bude platnost certifikátu prodloužena na datum odpovídající 3 letům od původního vydání certifikátu. 3-letá platnost certifikátu tedy bude zachována.


TZÚ pro Vás připravuje řadu seminářů k dané problematice, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat.


Ing. Vítězslav Gaja
Vedoucí COS a CTN
gaja@tzu.cz

Ing. Iva Halamová
Vedoucí marketingu & vzdělávání
halamova@tzu.cz