Certifikáty    
>

Rubriku Novinky a zajímavosti jsme zařadili do každé sekce našich aktivit proto, že odborníci z Textilního zkušebního ústavu často připravují odborné příspěvky do různých periodik.

Přispíváme do řady odborných periodik v rámci České republiky - Světa textilu a obuvi, jako nejvýznamnějšího periodika pro sektor vůbec. Dále do informačního měsíčníku Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu - ATOK Revue, do Informátora, což je dvouměsíčník zaměřený na sektor údržby textilu a pak do dalších periodik zaměřených na úzce odbornou problematiku - například Zdravotnické noviny, Sestra, Sociální péče, Design&Home, Dřevařský magazín. 

Aby byly tyto zajímavosti k dispozici odborné veřejnosti v širším měřítku, rozhodli jsme se, že je budeme zveřejňovat touto formou.

Věříme, že Vám tyto příspěvky poskytnou řadu zajímavých informací a budete je pravidelně, nebo i nepravidelně sledovat.