Certifikáty    
Projekt Optimalizace a aplikace povrchových úprav s antibakteriálním efektem a se zvýšenou odolností proti působení plísní

Číslo projektu: KČN – Výzkum, vývoj a inovace v nábytkářském průmyslu IV – CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_212/0015313
Smluvní řešitel projektu: TZÚ
Rozpočet: 2 346 840 Kč
Doba trvání projektu: 7/2019–12/2021

Cílem podprojektu je vývoj a optimalizace povrchových úprav se zvýšenou odolností proti růstu a množení mikroorganismů. Projekt se zaměřuje na omezení růstu mikroskopických vláknitých hub (plísní) na nábytkových dílcích v interiérech a v prostředí, kde je nutno hlídat jeho hygienický stav (např. zdravotnická zařízení, ústavy sociálních služeb atd.). Výstupem projektu bude funkční vzorek, užitný vzor. Díky zkušenostem a efektivní spolupráci mezi jednotlivými odborníky řešitelského týmu jsou výsledky projektu postupně realizovány.
V roce 2019 byl zahájen technologický průzkum a sledování technologických trendů, analýzy a vyhodnocení pro potřeby průmyslového výzkumu.