Certifikáty    

Povrchová úprava je důležitou vlastností každého nábytku. Ovlivňuje výsledný vzhled ale také jeho užitné vlastnosti a v poslední době také antibakteriální vlastnosti různých úprav. Naše laboratoř se zaměřuje právě na ověřování užitných vlastností  povrchových úprab nábytku stanovených v normě ČSN  91 0102 Nábytek - Povrchová úprava dřevěného nábytku - Technické požadavky  a také podle normy ČSN 91 0270 Nábytek - Zkoušní povrchové úpravy nábytku - Základní a společná ustanovení.

V návaznosti na tyto požadavky TZÚ  v rámci Klastru českých nábytkářu spolupracuje na vývoji nových povrchových úprav a  ověřování  jejich dosažených užitných vlastní. Získané zkušenosti jsou poté sdíleny a zapracovány v rámci podílení se při tvorbě technických norem pro společný trh EU. 

Pro zákzníky nabízíme následující zkoušky:

ČSN EN ISO 2813 Nátěrové hmoty - Stanovení čísla lesku při úhlu 20°, 60° a 85°
ČSN EN 13722 Nábytek - Stanovení lesku povrchu
ČSN 673098 Nátěrové hmoty. Stanovení odolnosti proti střídání teplot
ČSN EN 12720+A1 Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti působení studených kapalin
ČSN EN 12721+A1 Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti působení vlhkého tepla
ČSN EN 12722+A1 Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti působení suchého tepla
ČSN P CEN/TS 16611 Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti drobnému poškrábání
ČSN EN 16094 Laminátové podlahové krytiny - Metoda zkoušení pro stanovení odolnosti proti drobnému 
ČSN EN 15185 Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti oděru
ČSN 910276 Nábytek. Metoda zjišťování odolnosti povrchu proti oděru
ČSN EN 438-2 Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů (obvykle nazývané lamináty) - Část 2: Stanovení vlastností, čl. 30

JIS Z 28 Antibacterial Products-Test for Antibacterial Activity and Efficacy01 (Test antimikrobiální účinnosti antibakteriálně upravených povrchů)
ISO 22196 Measurement of antibacterial activity on plastics and other non-porous surfaces (Měření antibakteriální aktivity na plastech a jiných neporézních površích)
ČSN EN 15457 Nátěrové hmoty - Laboratorní metoda zkoušení účinnosti konzervačních prostředků v nátěru proti působení hub a plísní
ČSN EN ISO 846 metoda A, B Plasty - Hodnocení působení mikroorganismů 
ČSN EN ISO 846 metoda C Plasty - Hodnocení působení mikroorganismů

Více info na stránkách www.zkusebnanabytku.cz/zkouseni-povrchovych-uprav