Certifikáty    
> Požadavky normy ISO 50001

Požadavky normy ISO 50001

Seminář je úvodem do problematiky systému managementu kvality podle ISO 50001: 2012.
Na semináři se seznámíte s účelem, strukturou a požadavky normy ISO 50001: 2012. Seminář  je určen pro účastníky, kteří začínají s problematikou uplatňování požadavků na systém managementu kvality podle normy ISO 50001: 2012 nebo se chtějí dozvědět více o této problematice kvality.

 

Obsah:

  • Pochopení  společné struktury normy systémů managementu a struktury normy ISO 50001: 2012
  • Pochopení účelu a cíle norem ISO 50000
  • Orientace v základních pojmech a terminologii normy  ISO 50001: 2012
  • Procesní přístup, PDCA cyklus, přístup založený na rizicích
  • Praktické poznatky z auditů
  • Možné neshody, rizika při implementaci požadavků normy ISO 50001: 2012 v organizaci

 

Cílová skupina: Seminář je určen pro všechny, kteří potřebují získat základní přehled o požadavcích normy ISO 50001:2012

Časový rozsah: 1 den (9:00-14:00)

Výstup: Osvědčení o absolvování semináře s platností na 3 roky. Seminář je ukončen závěrečným testem získaných znalostí.

Cena: 2 250,-Kč + DPH

Přihláška na kurz Požadavky normy ISO 50001