Certifikáty    
Pozvánka na seminář: „Mistrovská zkouška v oboru KREJČÍ“

Pozvánka na seminář: „Mistrovská zkouška v oboru KREJČÍ“

jménem Sektorové rady textilního, oděvního a kožedělného  průmyslu (SR TOK) pověřené Hospodářskou komorou a Svazem průmyslu k vytváření Národní soustavy kvalifikací si Vás dovolujeme pozvat na seminář: „Mistrovská zkouška v oboru KREJČÍ“

 

Pondělí 18. 2. 2019, 10:30 – 12:30 hod.

Výstaviště Brno, pavilon P – sál P4

Přednášející:  Mgr. Iva Markéta Galko/garantka MiZk (Národní ústav vzdělávání)

                     Ing. Ivana Dosedělová, Ph.D. /vedoucí pracovní skupiny (SR TOK)

Přijďte zjistit nejnovější informace o znovuzavedení prestižního označení oboru Mistr řemesla v oboru krejčí. V těchto dnech se finalizují podmínky a pravidla pro spuštění odborných zkoušek. Uchazeč např. při zkouškách musí předvést:
  •        Komplexní návrh a zhotovení "mistrovského díla", vyžadujícího špičkové dovednosti;
  •        Teoretické znalosti, umění jednat se zákazníkem, hodnocení kvality, definování vad aj.;
  •        Schopnost řídit zakázku a znalosti spojené s fungováním firmy a vedením podřízených;
Přijďte diskutovat se členy SR TOK, kteří připravují hodnotící standard pro Mistry krejčí a koordinátory projektu mistrovských zkoušek (MiZk).

Můžete se tak aktivně podílet na vzniku pravidel, pro hodnocení budoucích Mistrů a zároveň i propagaci špiček oboru.  

Pro účastníky semináře, kteří se předem přihlásí na e-mail halamova@tzu.cz, zajistíme volný vstup na veletrhy STYL/KABO.