Certifikáty    

 

 

Nabídka služeb pro prádelny a čistírny a služeb souvisejících s údržbou textilních výrobků:

 

  • kontrola kvality průmyslových procesů praní podle OS 80-04: 2015

  • zjišťování parametrů textilních výrobků (stálobarevnosti, sráživosti, odolnosti nehořlavých úprav apod.)

  • zhotovení odborných nebo soudně znaleckých posudků souvisejících s vadami výrobků po procesech údržby
  • vytváření nebo spoluúčast při přípravě technických předpisů pro oblast prádelenství
  • certifikace prádelen a čistíren podle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, Oborových specifikací pro odborné ošetření prádla, RABC (EN 14065) nebo udělení značky QZ (ve spolupráci se SOTEX GINETEX CZ, z.s., viz. www.sotex.cz)
  • vzdělávání pracovníků odbornými tématy, u kterých vycházíme ze zkušeností z mezinárodních projektů