Certifikáty    

Nabídka služeb pro prádelny a čistírny a služeb souvisejících s údržbou textilních výrobků:

 

  • kontrola kvality průmyslových procesů praní podle PNJ 594-80-2002

  • zjišťování parametrů textilních výrobků (stálobarevnosti, sráživosti, odolnosti nehořlavých úprav apod.)
  • zhotovení odborných nebo soudně znaleckých posudků souvisejících s vadami výrobků po procesech údržby
  • vytváření nebo spoluúčast při přípravě technických předpisů pro oblast prádelenství
  • certifikace prádelen a čistíren podle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, Oborových specifikací pro odborné ošetření prádla, RABC (EN 14065) nebo udělení značky QZ (ve spolupráci se SOTEX GINETEX CZ viz. www.sotex.cz)
  • vzdělávání pracovníků odbornými tématy, u kterých vycházíme ze zkušeností z mezinárodních projektů