Certifikáty    
> Praktická mikrobiologie pro prádelny

Praktická mikrobiologie pro prádelny

Cílem kurzu je seznámit účastníky s mikrobiologií a mikroorganismy týkající se prádelenského průmyslu. Budou popsány a prakticky předvedeny základní mikrobiologické techniky a metody, bioindikátorové testy a vyhodnocování odebraných vzorků.

 

Obsah:

 

 1. Den
 2. část - teoretická část:
 • Teoretický úvod do mikrobiologie
 • Zásady bezpečné práce s mikroorganismy
 • Kmeny mikroorganismů vyskytující se v prádelnách
 • Základní mikrobiologické metody a techniky: zachycení mikroorganismů na různá živná média a kultivace mikroorganismů (odběry v prádelně kvalifikovanou mikrobiologickou laboratoří x selfmonitoring)
 • Bioindikátorové testy
 • Metody vyhodnocení odebraných vzorků

 

 1. část - praktická část:
 • Mikrobiologické odběry formou stěru, otisku, odběr vody, aeroskopická analýza vzduchu
 • Dezinfekce rukou
 • Diskuze

 

 1. den

praktická část:

 • Dourčování mikroorganismů - Barvení podle Grama
 • Dourčování mikroorganismů - Ukázka biochemických testů
 • Vyhodnocení odebraných vzorků
 • Diskuze

 

 

Časový rozsah: 2 dny

Cílová skupina: pracovníci služeb prádelenského a čistírenského oboru

Výstup: Osvědčení o absolvování semináře

Cena: 6 985 Kč bez DPH

Přihláška na kurz Praktická mikrobiologie pro prádelny