Certifikáty    

Práva spotřebitele

Evropská spotřebitelská politika prosazuje vytvoření zákonů, institucí a informací, které zlepšují kvalitu života a posilují lidi, aby měnili svůj život k lepšímu. Snaží se zajistit, aby byla uznávána základní lidská práva a prosazuje, aby lidé porozuměli těmto právům jako spotřebitelé. To znamená, že mají

  • právo na uspokojení základních potřeb
  • právo na bezpečnost
  • právo být informován
  • právo na výběr
  • právo být vyslyšen
  • právo být odškodněn
  • právo na spotřebitelské vzdělávání
  • právo na zdravé životní prostředí

Spotřebitel má na druhé straně také povinnosti a to aby nepoužíval svou sílu na trhu k vydírání, ale aby povzbuzoval etické chování a podporoval udržitelnou spotřebu a výrobu.

Zdroj: www.consumersinternational.org/odte