Certifikáty    
Projekt Optimalizace a aplikace povrchových úprav s antibakteriálním efektem a se zvýšenou odolností proti působení plísní na sendvičové desky

EU

Číslo projektu: KČN – Výzkum, vývoj a inovace v nábytkářském průmyslu IV –CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_212/0015313
Smluvní řešitel projektu: TZÚ
Rozpočet: 2 714 180 Kč
Doba trvání projektu: 7/2019–12/2021

Cílem podprojektu je vývoj nové sendvičové desky na bázi dřeva s výztužnou vnitřní vrstvou, jejíž užití je zejména v interiéru jako součást konstrukce nábytkového zařízení. Prvotní využití je aplikace jako desky se sníženým průhybem při zatížení. Výstupem projektu bude funkční vzorek, užitný vzor. Díky zkušenostem a efektivní spolupráci mezi jednotlivými odborníky řešitelského týmu jsou výsledky projektu postupně realizovány.
V roce 2019 se realizovala první etapa, zaměřená na technologický průzkum a sledování technologických trendů, analýzy a vyhodnocení pro potřeby průmyslového výzkumu