Certifikáty    
> Pronájem prádla a ochranných oděvů

Pronájem prádla a ochranných oděvů

Pronájem prádla a pracovních oděvů (Textile leasing) je službou, kterou prádelny začaly používat pod názvem „půjčování prádla“, jako pomocný prostředek při řešení provozních potřeb jak na straně prádelny (vlastníka prádla), tak na straně a to především v případě řešení neobvyklých, většinou nouzových stavů. Cílem tohoto kurzu je podrobnější popsání této služby, přehled legislativy, kontrola kvality poskytované služby. Budou také zmíněny jednotlivé výhody (odpovědnost dodavatele, nejlepší dostupná technologie, jednoduché plánování nákladů) i nevýhody (zdánlivě vyšší cena, nemožnost profitovat na nákupu, snazší kontrola) služby pronájmu textilií.

 

Obsah:

 

  • Definice služby
  • Legislativa – EU, ČR
  • Ostatní povinnosti
  • Kvalita poskytované služby
  • Vlastní provedení služby - fáze
  • Výhody a nevýhody služby pronájmu textilií
  • Případové studie

 

 

Časový rozsah: 1 den (9:00-15:00)

Cílová skupina: pracovníci služeb prádelenského a čistírenského oboru

Výstup: Osvědčení o absolvování semináře

Cena: 2 950 Kč bez DPH

Přihláška na kurz Pronájem prádla a ochranných oděvů