Certifikáty    
> Řízení externí dokumentace v praxi

Řízení externí dokumentace v praxi

Řízení externí dokumentace je stále opomíjené, avšak jsou každodenní pomůckou pro výrobní i obchodní organizace.

Tento seminář seznamuje s druhy externí dokumentace a jejich řízením v organizaci. Nedílnou součástí semináře je řízení technických norem (ČSN, EN, ISO) a právní legislativy vztahující se na organizaci. Obsahem semináře je i praktická ukázka, jak je možné sestavit jednoduchou podnikovou normu pro vnitropodnikové použití.

Obsah:

  • Typy externí dokumentace
  • Řízení externí dokumentace v organizaci
  • Technické normy a jejich závaznost
  • Soustava technických norem, normy mezinárodní, národní a podnikové
  • Využití norem v podnikové praxi
  • Workshop

Časový rozsah: 1 den (5 x 45min)

Cílová skupina: Pracovníci oddělení řízení kvality, manažeři kvality a pracovníci odpovědní za monitoring kvality v organizaci.

Výstup: Osvědčení o absolvování semináře s platností na 3 roky. Seminář je ukončen závěrečným testem získaných znalostí.

Cena: 2 250 Kč bez DPH

Přihláška na kurz Řízení externí dokumentace v praxi