Certifikáty    
Projekt Sdílená infrastruktura – KČN – Technologické centrum pro zkoušení nábytku

Číslo projektu: PO 1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“ programu podpory Spolupráce – klastry, „KČN – Technologické centrum pro zkoušení nábytku – registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_313/0018780“
Smluvní řešitel projektu: TZÚ
Rozpočet: 8 177 184 Kč
Doba trvání projektu: 11/2019–12/2021

Projekt se zaměřuje na vývoj technologického inovačního centra TIC KČN se zaměřením na vývoj a výzkum nových zkušebních metod a jejich validaci, ověření dosažených vlastností výrobků členů KČN podle platných technických a legislativních požadavků a otázky, na základě čeho lze ověřit a validovat navržené technologické postupy nově vyvinutých materiálů a technologií vznikajících v rámci činností KČN.
V rámci tohoto centra TIC je prioritní zaměření na dětský nábytek a povrchové úpravy nábytku.