Certifikáty    
Seminář Geosyntetika v konstrukci pozemních komunikací

Seminář Geosyntetika v konstrukci pozemních komunikací

Pracovníci certifikačních oddělení TZÚ Brno se v lednu zúčastnili odborného semináře GLASGRID ACADEMY na téma GEOSYNTETIKA V KONSTRUKCI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ, který pořádala v Brně společnost SAINT-GOBAIN ADFORS s.r.o. Geosyntetika jsou oblastí výrobků, které jsou v TZÚ testovány a následně certifikovány v souladu s požadavky harmonizovaných norem. Seminář byl zaměřen na praktické používání geosyntetik, zejména skleněných a polyesterových výztužných mříží, v konstrukcích vozovek, na diagnostiku a průzkum poruch vozovek, na výběr vhodných typů geosyntetik, na legislativu a další. Seminář byl zařazen do vzdělávacího systému ČKAIT.