Certifikáty    
Úvodní strana > Seminář pro výrobce OOP (osobní ochranné prostředk

Seminář pro výrobce OOP (osobní ochranné prostředk

Seminář je zaměřen na výrobky textilního charakteru (oděvy a pomůcky) a v jeho průběhu se budete věnovat všem možných aspektům kvality a bezpečnosti těchto sofistikovaných produktů.

 

Obsah:

  • legislativa, obecné pojmy
  • posouzení shody (certifikace)
  • kategorie OOP - postupy posouzení shody pro jednotlivé kategorie
  • požadavky na OOP (technická dokumentace, provedení, vlastnosti, parametry, značení)
  • prohlášení o shodě, označení CE
  • technické normy pro OOP, harmonizované normy (soustava TN, členění norem)
  • požadavky na OOP - specifické typy ochrany (výstražné, hasičské, proti teplu,…)

 

Časový rozsah: 1 den (9:00-14:00)

Cílová skupina: pracovníci odpovědní za dokumentaci ve firmách vyrábějících OOP

Výstup: Osvědčení o absolvování semináře

Cena: 3 250,-Kč + DPH (součástí ceny je občerstvení, materiály v tištěné podobě a osvědčení o absolvování školení)

Přihláška na kurz Seminář pro výrobce OOP (osobní ochranné prostředky), pronajímatele a obchodníky