Certifikáty    

Izolace spacího pytle se mění v širokých mezích v závislosti na podmínkách použití (vítr, záření okolí, poloha a oblečení uživatele spacího pytle, izolace podkladu, případné vlhkosti ve spacím pytli apod.) a také vnímání chladu je individuální (vliv aklimatizace, fyzický a psychický stav, potrava apod.).

Limitní teploty rozsahu použitelnosti, jak jsou určeny v této EN 13537, příloha A pouze srovnávají užitné vlastnosti spacích pytlů s ohledem na standardizované zkušební podmínky. Neberou v úvahu všechny možné variace podmínek používání a individuálních reakcí, a proto by mněly být považovány pouze jako vodítko, které pro praktické použití vyžaduje osobní přizpůsobení.

Zvláště je třeba poznamenat, že extrémní teplota je velmi teoretická hranice, a proto musí být považována jako bod nebezpečí, ke kterému není žádoucí se přibližovat - pokud nemá uživatel spacího pytle značné osobní zkušenosti.

Určení komfortní teploty využívá znalosti publikovaných údajů, které jsou k dispozici, na základě tepelné bilance celého těla. Lidské tělo je velmi citlivé na místní nepohodlí: místní tepelný most nemusí ovlivňovat celkovou izolaci spacího pytle. Je nutné zdůraznit, že zkušební metoda uvedené v této normě neposkytuje žádnou garanci proti lokálnímu chladu.  

Teploty zatřídění podle užitečnosti se týkají podmínek uvnitř zařízení: vítr při použití venku může silně ovlivnit izolaci spacího pytle, zvláště tehdy, je-li povrchová textilie spacího pytle prodyšná.

V této normě jsou spací pytle považovány za suché: vysoký obsah vlhkosti může snižovat tepelné, užitné vlastnosti.
 

1. Příprava vzorků před zkouškou

Po relaxaci jsou vzorky klimatizovány podle ČSN EN ISO 139 (80 0056) .

Tepelná zkušební figurína – Karel – se vloží do měřeného spacího pytle v poloze na zádech a zapne se podle návodu. Celkově je zapotřebí dodat 1 spací pytel. Přístrojem je možné měřit tepelnou izolaci spacího pytle pouze pro dospělé osoby velikosti od 170 cm do 200 cm.
 

2. Podstata zkoušky 

Figurínu oblékneme do teplákové soupravy dle EN a opatrně vsuneme do měřeného spacího pytle. Dáváme pozor na propojení hlavy figuríny s řídící jednotkou.

Spací pytel dobře uzavřeme a kapuci dotáhneme kolem hlavy. Spací pytel podložíme podložkou dle EN a položíme do středu měřícího stolu.

 

3. Vyjádření výsledků

Výpočet teplot v rozsahu použitelnosti se provádí na základě standardní tepelné izolace spacího pytle vyplývající ze zkoušky podle fyziologického modelu.

Teploty v rozsahu použitelnosti lze také získat s přijatelnou přesností z tabulky A.1 uvedené v normě. Není-li standardní tepelný odpor v této tabulce, je možné provést lineární interpolaci na základě nejblíže vyšších a nižších hodnot. Teplotní hranice uvedené v grafu jsou zaokrouhleny na nejbližší celé číslo.

Vyjádření výsledků zkoušky - teplotní diagram

1. rozsah komfortu                       2.  rozsah přechodu                            3. rozsah rizika

(1)     extrémní teplota – spodní extrémní teplota kde je nebezpečí poškození zdraví podchlazením (vztahuje se na normální ženu a na normální podmínky použití)

(2)     limitní teplota – spodní hranice při které uživatel spacího pytle ve skrčené poloze těla je celkově v tepelné rovnováze a právě nepociťuje chlad (vztahuje se na normálního muže a na normální podmínky použití)

(3)     komfortní teplota – spodní hranice rozsahu komfortu, při které uživatel spacího pytle v uvolněné poloze těla, např.v poloze na zádech je celkově v tepelné rovnováze a nepociťuje chlad (vztahuje se na normální ženu a na normální podmínky použití)

(4)     maximální teplota – horní hranice rozsahu komfortu; teplota, při které se částečně nepřikrytý uživatel spacího pytle (normální muž) příliš nepotí

 Zařízení pro měření tepelných vlastností spacích pytlů