Certifikáty    

Jaké údaje musí obsahovat paragon?

Podle živnostenského zákona (zákon č. 455/1991 Sb.) musí paragon obsahovat:

  • označení provozovny obchodním jménem a identifikačním číslem
  • označení výrobku
  • datum prodeje
  • cenu výrobku,

pokud není jinými právními předpisy stanoveno jinak. Pro textilní výrobky se často využívá paragonu k dalším sdělením spotřebiteli, ale mělo by tomu tak být jen ve specifických případech. Za racionální považujeme uvádět na paragon důvody poskytnuté slevy. Explicitním uvedením vady se předejde případným reklamacím jak z důvodů nedorozumění, tak z neznalosti zákona nebo vychytralosti na straně spotřebitele.