Certifikáty    
>

V tomto případě je zkušebním přístrojem figurína, která je navržena podle proporcí mužské postavy. Má v sobě implementováno několik desítek čidel, která hlídají jeho teplotu. Povrch zařízení je speciálně upraven, aby simuloval lidskou kůži.
Pro účely zkoušky je figurína oblečena do standardizované teplákové soupravy a podkolenek o předepsané teplotní odolnosti. 

Ta se pak vloží do spacího pytle, který je uložen na podložce simulující podmínky v praxi. Okolní prostředí je klimatizováno tak, aby rozdíl mezi teplotou figuríny a teplotou okolí byl minimálně 15°C. Vzdušná vlhkost je 65%.


Zkouška probíhá u jednoho spacího pytle 3 dny. Po prvním měření se nechá spací pytel minimálně den ?vychladnout?. Tento proces se zopakuje celkem 3x.


Používaný přístroj byl zkonstruován ve spolupráci s pracovníky TZÚ a byl kalibrován pomocí referenčních vzorků spacích pytlů ve spolupráci s IFTH (Francie).

Celé měření je opřeno o normu ČSN EN 13537 Požadavky na spací pytle. Tato norma upravuje obecné požadavky na spací pytle určené pro používání při sportu a pro volnočasové aktivity a nevztahuje se na výrobky určené pro speciální účely tzn. do extrémních klimatických podmínek, příp. vojenské mise a další možné příležitosti. Více informací o normě si můžete přečíst zde...